Søk

Meny

Kompetansesentre

Øyeblikkelig hjelp
Ring 113

Sentralbord:
78 42 10 00

E-post
(ikke personopplysninger)'

Postadresse:
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Pakkepost:
Sendes til leveringsadressen til det enkelte sted.
Se Våre adresser

(NB! Ny fakturaadresse)
Fakturaadresse:
Finnmarkssykehuset HF
Fakturamottak
Postboks 3231
7439 Trondheim

invoice.3231@kollektor.no

Til fastleger i Finnmark:

3.–6. okt 2014
Ingen elektronisk meldingsutveksling

Finnmarkssykehusets to DIPS-installasjoner skal slås sammen til èn database. I den forbindelse blir det ingen elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og helse-og omsorgstjeneste i kommunene og sykehusene i Finnmark i perioden fredag 3. oktober 2014 kl 12:00 fram til mandag 6. oktober 2014 kl 07:00.

Vurder hastegrad ved røntgenhenvisninger
Ingen prøvesvar fra laboratoriet
Mer info om DIPS nedetid

Behandling   Helsenorge.no
     
Pasientrettigheter   Kvalitet

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord. Vi har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Styret i Finnmarkssykehuset

Styrets sammensetning

Navn og kontaktinformasjon til styreleder og styremedlemmer i Finnmarkssykehuset

» Les mer

Styremøter

Sakslister, innkallinger og protokoller til alle styremøter i Finnmarkssykehuset.

» Les mer

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

» Les mer

Strategisk utviklingsplan mot 2030

En overordnet strategisk utviklingsplan ligger til grunn for utvikling av spesialisthelsetilbudet i Finnmark.


» Les mer

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt | Om nettsidene og personvern