Søk

Meny

Øyeblikkelig hjelp
Ring 113

Sentralbord:
78 42 10 00

E-post
(ikke personopplysninger)'

Pasientdokumentasjon
sendes til det enkelte behandlingssted.
Se våre postadresser

Pakkepost:
Sendes til besøks­adressen til det enkelte behandlingssted.
Se våre besøksadresser

Hovedpostadresse: 
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

(NB! Ny fakturaadresse)
Fakturaadresse:
Finnmarkssykehuset HF
Fakturamottak
Postboks 3231
7439 Trondheim

invoice.3231@kollektor.no

ParkeringsskiltNye parkeringsregler ved Hammerfest sykehus

Fra 1. april 2016 må alle besøkende betale parkeringsavgift på kr. 18 per døgn for parkering i tidsrommet 07:50 – 21:00

» Les mer om parkering ved Hammerfest sykehus

Behandling   Logo: Helsenorge.no
     
Pasientrettigheter   Kvalitet

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord. Vi har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Styret i Finnmarkssykehuset

Styrets sammensetning

Navn og kontaktinformasjon til styreleder og styremedlemmer i Finnmarkssykehuset

» Les mer

Styremøter

Sakslister, innkallinger og protokoller til alle styremøter i Finnmarkssykehuset.

» Les mer

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

» Les mer

Strategisk utviklingsplan
2015 – 2030

En overordnet strategisk utviklingsplan ligger til grunn for utvikling av spesialisthelsetilbudet i Finnmark.

Førstevalget for pasienter og helsepersonell
» Les mer

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Ivar Greiner | Om nettsidene og personvern