Søk

Meny

Kompetansesentre

Øyeblikkelig hjelp
Ring 113

Sentralbord:
78 42 10 00

E-post
(ikke personopplysninger)'

Postadresse:
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Pasientdokumentasjon og pakkepost:
Sendes til leverings- adressen til det enkelte behandlingssted.
Se Våre adresser

(NB! Ny fakturaadresse)
Fakturaadresse:
Finnmarkssykehuset HF
Fakturamottak
Postboks 3231
7439 Trondheim

invoice.3231@kollektor.no

Behandling   Helsenorge.no
     
Pasientrettigheter   Kvalitet

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord. Vi har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

Styret i Finnmarkssykehuset

Styrets sammensetning

Navn og kontaktinformasjon til styreleder og styremedlemmer i Finnmarkssykehuset

» Les mer

Styremøter

Sakslister, innkallinger og protokoller til alle styremøter i Finnmarkssykehuset.

» Les mer

Styreinstruks

Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

» Les mer

Strategisk utviklingsplan mot 2030

En overordnet strategisk utviklingsplan ligger til grunn for utvikling av spesialisthelsetilbudet i Finnmark.


» Les mer

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt | Om nettsidene og personvern