Søk

Hovedmeny

SANKS / SANAG logo

Denne side: [?]

Innholdsredaktør:
Leder, SANKS
Gunn Heatta

Forside   |  Pasient   |  Kompetansesentre   |  SANKS

SANKS:

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge.


SANKS Lakselv SANKS Karasjok
SANKS

Kommunesamarbeidsmøte og fagdag i Karasjok

Deltakere - kommunesamarbeidsmøte
[11.09.14] SANKS hadde invitert kommunene i opptaksområdet til samarbeidsmøte og fagdag i Karasjok 26. og 27. august. Målgruppa for disse møtene er rådmenn, helse- og omsorgsledere, kommuneleger, psykiatritjenesten, sosialledere, barneverntjenesten, helsestasjoner, oppvekstsektoren, PP-tjenesten, NAV og fylkesmannen.
SANKS

Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2015

Penger i åpen lommebok
[04.09.14] FoU-styret i SANKS deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte SANKS

Jan Tore Sanner
Statsråd Jan Tore Sanner
[01.07.14] I forbindelse med at Statsråd Jan Tore Sanner med sine nærmeste ansatte var på Sametinget i forrige uke, ønsket de også å besøke SANKS. På SANKS fikk de informasjon om SANKS sin virksomhet, og fremtidsplanene knyttet til ”Samisk helsepark” og ”SANKS-online”.
SANKS

Film-workshop i Karasjok

Filmstrip
[12.06.14] SANKS skal i samarbeid med Institute for Circumpolar Health research i Canada arrangere en film-workshop i Karasjok den 15. og 16. juni 2014.
SANKS - Sped- og småbarnsteam

Invitasjon til fagseminar

Sped- og småbarnsteam - SANKS
Sped- og småbarnsteamet
[28.04.14] Sped- og småbarnsteamet, SANKS avd. barn og unge, Karasjok inviterer til fagseminar 20. mai om Psykisk helse hos sped- og småbarn. Påmeldingsfrist: 6. mai.

HODs prosjektgruppe på rundreise i Finnmark

Møte med HOD
[10.04.14] Onsdag 9. april hadde SANKS besøk av Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) prosjektgruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan og representanter fra Helse Nord RHF, Karasjok kommune, Sametinget, Spesialistlegesenteret og brukerrepresentanter.

Kurs i kulturforståelse i sørsamiske områder og i Lavangen

Reidun Rasmussen og Renathe A. Simonsen
Reidun Rasmussen og Renathe A. Simonsen
[01.04.14] SANKS var på rundreise i sørsamiske områder i midten av mars med kurstilbudet "Kurs i kulturforståelse". Røyrvik og Snåsa var stedene som ble besøkt denne gangen. I samme uka fikk ansatte i Lavangen også samme tilbudet.

Kurs i kulturforståelse i Nord-Salten

Fra Nord-Salten
[13.03.14] SANKS besøkte Nord-Salten kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen i midten av februar. Der ble det holdt kurs for kommunalt ansatte på 3 steder; Oppeid, Kjøpsvik og Steigen.
"Reindriftas hverdag"

Prosjektgruppa formidler og bygger nettverk under Samiska veckan i Umeå

Snefrid Møllersen, Vigdis Stordahl, Inger Marit Eira-Åhrén, Grete Tørres
Prosjektgruppa
[27.02.14] Den 3. til  5. mars deltar prosjektgruppa på et internasjonalt arbeidsseminar “Ethics in Indigenous Research – Past Experiences, Future Challenges” , som arrangeres av Vaattoe/Centrum  för samisk forskning, Umeå universitet. Innlegget som prosjektgruppa her skal presentere, har tittelen “Developing an adequate questionnaire adressing psychosocial distress in a reindeer herding population: Some ethical considerations”.

Paneldebatt om selvmordsforebygging

s-PUT logo
[13.02.14] Prosjektet ”Finnmark - et selvmordstryggere samfunn” vil i samarbeid med Karasjok kommune invitere befolkningen i Karasjok kommunen og andre interesserte til et folkemøte med paneldebatt om selvmordsforebygging.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Neste 
Viser fra 1 til 10 av totalt 48 artikler

Samisk flagg SÁNAG

Tilbakemelding fra brukere

SANKS Karasjok

Tlf.: 78 46 95 50
Fax: 78 46 95 31
Postadresse:
Postboks 4
9735 KARASJOK


SANKS Lakselv

Tlf.: 78 46 45 50
Fax: 78 46 45 69
Postadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv


E-post

(send aldri person- opplysninger med e-post)

Internett:  

www.sanks.no


Besøksadresser:

Voksenpsykiatrisk:
Helsetunveien 2 i Lakselv

Barne- og ungdomspsykiatrisk:
Stuorraluohkká 34 i Karasjok

 

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt | Om nettsidene og personvern