Søk

Hovedmeny

SANKS / SANAG logo

Denne side: [?]

Innholdsredaktør:
Leder, SANKS
Gunn Heatta

Forside   |  Pasient   |  Kompetansesentre   |  SANKS

SANKS:

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge.


SANKS Lakselv SANKS Karasjok

HODs prosjektgruppe på rundreise i Finnmark

Møte med HOD
[10.04.14] Onsdag 9. april hadde SANKS besøk av Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) prosjektgruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan og representanter fra Helse Nord RHF, Karasjok kommune, Sametinget, Spesialistlegesenteret og brukerrepresentanter.

Kurs i kulturforståelse i sørsamiske områder og i Lavangen

Reidun Rasmussen og Renathe A. Simonsen
Reidun Rasmussen og Renathe A. Simonsen
[01.04.14] SANKS var på rundreise i sørsamiske områder i midten av mars med kurstilbudet "Kurs i kulturforståelse". Røyrvik og Snåsa var stedene som ble besøkt denne gangen. I samme uka fikk ansatte i Lavangen også samme tilbudet.

Kurs i kulturforståelse i Nord-Salten

Fra Nord-Salten
[13.03.14] SANKS besøkte Nord-Salten kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen i midten av februar. Der ble det holdt kurs for kommunalt ansatte på 3 steder; Oppeid, Kjøpsvik og Steigen.
"Reindriftas hverdag"

Prosjektgruppa formidler og bygger nettverk under Samiska veckan i Umeå

Snefrid Møllersen, Vigdis Stordahl, Inger Marit Eira-Åhrén, Grete Tørres
Prosjektgruppa
[27.02.14] Den 3. til  5. mars deltar prosjektgruppa på et internasjonalt arbeidsseminar “Ethics in Indigenous Research – Past Experiences, Future Challenges” , som arrangeres av Vaattoe/Centrum  för samisk forskning, Umeå universitet. Innlegget som prosjektgruppa her skal presentere, har tittelen “Developing an adequate questionnaire adressing psychosocial distress in a reindeer herding population: Some ethical considerations”.

Paneldebatt om selvmordsforebygging

s-PUT logo
[13.02.14] Prosjektet ”Finnmark - et selvmordstryggere samfunn” vil i samarbeid med Karasjok kommune invitere befolkningen i Karasjok kommunen og andre interesserte til et folkemøte med paneldebatt om selvmordsforebygging.
SANKS

Direktøren besøkte SANKS

Torbjørn Aas
Direktør Torbjørn Aas
[30.01.14] Direktør Torbjørn Aas besøkte Karasjok i forrige uke. Han fikk i løpet av dagen bli litt mer kjent med avdelingene som er lokalisert i Karasjok; SANKS, Finnmarksklinikken og Spesialistlegesenteret.
Pressemelding

SANKS godkjent som nasjonal kompetansetjeneste

SANKS / SÁNAG logo
[24.01.14] Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent ny nasjonal kompetansetjeneste i Helse Nord RHF:
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
SANKS – avdeling for voksne

Godkjent som utdanningssted for ni måneders fordypningstjeneneste i samisk / transkulturell psykiatri

SANKS Lakselv
[22.01.14] Helsedirektoratet har i oktober 2013 godkjent SANKS – avdeling for voksne som utdanningssted for tjenesteområdet ni måneders fordypningstjeneste i samisk / transkulturell psykiatri for leger i spesialisering (LIS). I tillegg er avdelingen godkjent for to år innen tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk, med erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke utenfor institusjonen samt alderspsykiatri.
SANKS

Barnevennlige omgivelser

Leker
[09.01.14] SANKS avd. voksne har endelig fått små møbler til sine små besøkende. Her kan ungene lese, tegne og leke mens de venter, sier barneansvarlige Sonja og Tonje i Lakselv.
Ingen avvik- BUP Karasjok- en mønsterbedrift

Gratulerer til BUP Karasjok etter tilsyn

Frøydis Nystad Nilsen
Frøydis Nystad Nilsen
[20.12.13] Her bør fagfolk hospitere, sier helsetilsynet etter tilsyn på BUP Karasjok.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Neste 
Viser fra 1 til 10 av totalt 82 artikler

Samisk flagg SÁNAG

Tilbakemelding fra brukere

SANKS Karasjok

Tlf.: 78 46 95 50
Fax: 78 46 95 31
Postadresse:
Postboks 4
9735 KARASJOK


SANKS Lakselv

Tlf.: 78 46 45 50
Fax: 78 46 45 69
Postadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv


E-post

(send aldri person- opplysninger med e-post)

Internett:  

www.sanks.no


Besøksadresser:

Voksenpsykiatrisk:
Helsetunveien 2 i Lakselv

Barne- og ungdomspsykiatrisk:
Stuorraluohkká 34 i Karasjok

 

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt 
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no