Søk

Hovedmeny

SANKS / SANAG logo

Denne side: [?]

Innholdsredaktør:
Leder, SANKS
Gunn Heatta

Forside   |  Pasient   |  Kompetansesentre   |  SANKS

SANKS:

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
SANKS fikk status som samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus i 2013.
 


SANKS Lakselv SANKS Karasjok

Filmen "Jettar Biehtar Anti Balto Tangen Saus The Movie" er nå publisert

Filmworkshop - SANKS
[11.03.15] SANKS i samarbeid med Institute for Circumpolar Health research i Canada arrangerte film-workshop i Karasjok i juni 2014. Kortfilmen som deltakerne produserte er nå publisert.

Faglig utviklingsprosjekt - Felles innhold

Portrettfoto: Vigdis Stordahl
Vigdis Stordahl
[10.03.15] Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å starte opp med et tredje faglig utviklingsprosjekt i kjølvannet av Samspillsmeldingen Meld.st. 13 (2011-2012); Felles innhold
Forsker Vigdis Stordahl fra SANKS er medlem i Ressurspersongruppen.

Kurs i flerkulturell forståelse og kommunikasjon i Østersund

Kurs i Østersund
[04.03.15] SANKS arrangerte kurs i flerkulturell forståelse og kommunikasjon i Østersund samtidig som Landstinget i Region Jämtland/Härjedalen og SANKS undertegnet avtale om svensk-norsk samarbeid om samisk helse.
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset / Region Jämtland Härjedalen

Ny avtale om svensk-norsk samarbeid om samisk helse

Portrettfoto av Björn Eriksson
[17.02.15] Region Jämtland Härjedalen har lenge ønsket å samarbeide med norske SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern. Samrådsgruppen for nasjonale minoriteter og representanter for SANKS har på forskjellige måter diskutert hva samarbeidet kan bestå av – og i dag møttes partene for å undertegne en avtale.

Invitasjon til etterlatte og berørte i Karasjok

SANKS / SANAG logo
[17.02.15] SANKS i samarbeid med LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, inviterer til sammenkomst i Karasjok.
SANKS - 2. gangs utlysning

Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2015

Penger i åpen lommebok
[09.02.15] FoU-styret i SANKS deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.
SANKS

Invitasjon til Barneterapiseminar

Øystein Sørbye
[02.02.15] SANKS inviterer til Barneterapiseminar i Karasjok fra 2015 - 2017 ved Øystein Sørbye, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
 

SANKS deltar i et internasjonalt forskningsteam

Petter Stoor
[09.12.14] Psykolog Petter Stoor, SANKS, er med i et internasjonalt forskningsteam som har i oppgave å finne ut hvordan forebygge selvmord blant urfolksgutter og menn.
Studentseminar i Tromsø

Rekruttering av samiske leger og psykologer

Lege- og psykologstudenter i Tromsø
Lege- og psykologstudenter i Tromsø
[26.11.14] Samisk legeforening hadde invitert til studentseminar i forkant av helseseminaret som ble arrangert i Tromsø. Målgruppa for seminaret var samiske medisinstudenter og øvrige studenter med interesse for samisk helse. Det var 28 studenter tilstede.
SANKS

Anne Silviken med artikkel i Sykepleien og Sucidology Online

Anne Silviken
[25.11.14] Anne Silviken, SANKS sammen med Kari Dyregrov og Gro Berntsen har publisert to artikler fra studien "Etterlatte i Nord-Norge" som SANKS har vært med å finansiere.
“The need for and barriers to professional help – a qualitative study of the bereaved in Sámi areas.” "Suicidology Online 2014 5. s. 41-58 og “Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge” Sykepleien Forskning 9(1). s. 36 -45
Oversikt over publikasjoner finner dere på SANKS sin hjemmeside under Forskning og utvikling i venstre menyen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Neste 
Viser fra 1 til 10 av totalt 66 artikler

Samisk flagg SÁNAG

Tilbakemelding fra brukere

SANKS Karasjok

Tlf.: 78 46 95 50
Postadresse:
Postboks 4
9735 KARASJOK


SANKS Lakselv

Tlf.: 78 46 45 50
Fax: 78 46 45 69
Postadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv


E-post
(send aldri person- opplysninger med e-post)


TSB Finnmarksklinikken
Tlf.: 78 46 93 20
Fax: 78 46 93 30
Postadresse:
Postboks 173
9735 Karasjok


Internett:  

www.sanks.no


Besøksadresser:

Voksenpsykiatrisk:
Helsetunveien 2 i Lakselv

Barne- og ungdomspsykiatrisk:
Stuorraluohkká 34 i Karasjok

 

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt | Om nettsidene og personvern