Søk

Hovedmeny

SANKS / SANAG logo

Denne side: [?]

Innholdsredaktør:
Leder, SANKS
Gunn Heatta

Forside   |  Pasient   |  Kompetansesentre   |  SANKS

SANKS:

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
SANKS fikk status som samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus i 2013.
 


SANKS Lakselv SANKS Karasjok
SANKS

Første møte i nytt FoU-styre

SANKS / SANAG logo
[30.06.15] Det nye FoU-styret i SANKS har hatt sitt første møte 11. juni 2015
SANKS

Kartleggingsverktøy på samisk

Kartleggingsverktøy på samisk
[09.06.15] Kartleggingsverktøyene AUDIT, DUDIT, BAI og BDI II foreligger nå på nordsamisk.

– Selvmordsforebygging er alles anliggende

Ensomhet
Foto: Colourbox
[29.05.15] – Et viktig mål var å fjerne myter om at det er farlig å spørre om selvmordstanker. Vårt ønske er at folk skal tørre å spørre, og gi dem råd for hva de skal gjøre når det avdekkes selvmordsfare, sier Anne Silviken.

Astrid Eriksen publisert sin første artikkel

Astrid Eriksen
Astrid Eriksen
[27.05.15] Astrid Eriksen, PhD stipendiat tilknyttet SANKS har nå publisert sin første artikkel i forbindelse med PhD-studiet:  ”Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR “ questionnaire study” Scandinavian Journal og Public Health, 1-9.
SANKS

Strategiplanleggingsmøte

Strategiplanmøte
[24.04.15] SANKS hadde samlet sine ledere, spesialister, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter til strategiplanarbeid.
Kultur i klinikk

"Rusbehandling" - med virtuell dreining...

PUT logo
[08.04.15] PUT - Samisk ungdomspsykiatrisk team, SANKS i Karasjok arrangerte ”Kultur i Klinikk” i juni 2014. Tema for dagen var «Rusbehandling i et kulturelt perspektiv».

Filmen "Jettar Biehtar Anti Balto Tangen Saus The Movie" er nå publisert

Filmworkshop - SANKS
[11.03.15] SANKS i samarbeid med Institute for Circumpolar Health research i Canada arrangerte film-workshop i Karasjok i juni 2014. Kortfilmen som deltakerne produserte er nå publisert.

Faglig utviklingsprosjekt - Felles innhold

Portrettfoto: Vigdis Stordahl
Vigdis Stordahl
[10.03.15] Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å starte opp med et tredje faglig utviklingsprosjekt i kjølvannet av Samspillsmeldingen Meld.st. 13 (2011-2012); Felles innhold
Forsker Vigdis Stordahl fra SANKS er medlem i Ressurspersongruppen.

Kurs i flerkulturell forståelse og kommunikasjon i Østersund

Kurs i Østersund
[04.03.15] SANKS arrangerte kurs i flerkulturell forståelse og kommunikasjon i Østersund samtidig som Landstinget i Region Jämtland/Härjedalen og SANKS undertegnet avtale om svensk-norsk samarbeid om samisk helse.
Pressemelding fra Finnmarkssykehuset / Region Jämtland Härjedalen

Ny avtale om svensk-norsk samarbeid om samisk helse

Portrettfoto av Björn Eriksson
[17.02.15] Region Jämtland Härjedalen har lenge ønsket å samarbeide med norske SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern. Samrådsgruppen for nasjonale minoriteter og representanter for SANKS har på forskjellige måter diskutert hva samarbeidet kan bestå av – og i dag møttes partene for å undertegne en avtale.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Neste 
Viser fra 1 til 10 av totalt 72 artikler

Samisk flagg SÁNAG

Tilbakemelding fra brukere

SANKS Karasjok

Tlf.: 78 46 95 50
Postadresse:
Postboks 4
9735 KARASJOK


SANKS Lakselv

Tlf.: 78 46 45 50
Fax: 78 46 45 69
Postadresse:
Helsetunveien 2
9700 Lakselv


E-post
(send aldri person- opplysninger med e-post)


TSB Finnmarksklinikken
Tlf.: 78 46 93 20
Fax: 78 46 93 30
Postadresse:
Postboks 173
9735 Karasjok


Internett:  

www.sanks.no


Besøksadresser:

Voksenpsykiatrisk:
Helsetunveien 2 i Lakselv

Barne- og ungdomspsykiatrisk:
Stuorraluohkká 34 i Karasjok

 

Copyright © Finnmarkssykehuset

|

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest | Sentralbord: 78 42 10 00
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no | Ansvarlig redaktør: Eilert Sundt | Om nettsidene og personvern