Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

SANKS har kontor i Snåsa som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Snåsa ligger i det sørsamiske området og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den sørsamiske befolkningen.

Kontoret har en terapeut i 100% stilling, og brukes også av tilreisende terapeuter fra det nasjonale teamet.

Per Martin Westerfjell
Per Martin Westerfjell


Per Martin Westerfjell 

 

Arbeider som terapeut, klinisk med voksne og etter hvert med kompetansetjenesteoppgaver i sørsamisk område. Interesse for sammensatte problemstillinger, jobber mestringsorientert og med eksponeringsterapi.

Grunnutdanning i fysioterapi. Viderutdanning i smerte, palliasjon og langvarig smerte: Tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging. Startet videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid januar 2018. 

Kontakt

Telefon

Ta kontakt om du lurer på noe.
Ta kontakt om du lurer på noe.

Postadresse

Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
7760 SNÅSA

Slik finner du fram

Oppmøtested

Snåsakontoret er samlokalisert med Snåsa helsesenter.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark