Kristina Anti-Gaup

Nordsamisk fjerntolk.

Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 12.06.2023

En person med briller

Bosted: Kautokeino
Opprinnelig fra: Karasjok 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk
Språk: Nordsamisk - Norsk

Kristina er utdannet som helsefagarbeider, hun er opptatt av å kunne gi et godt tolketilbud tilpasset pasientens alder og dialekt.