Pasientkurs

Diabetes type 2, Hammerfest

Dette er et 2-dagers gruppebasert læring- og mestrings kurs for voksne med Diabetes type 2, pårørende er velkommen til å delta sammen med pasienten.

Tid og sted

Hvor

Hammerfest sykehus
Auditoriet i 1.etasje.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til
Medisinsk avdeling, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn,fødselsnummer og diagnose skrives på. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema: 

  • Diabetes type 2 (sykdommens omfang og behandling
  • Behandlingsmål
  • Hverdagens utfordringer
  • Livskvalitet og mestring
  • Blodsukkermåling (hvorfor, når, hvordan, hva forteller målte verdier)
  • Kosthold
  • Forebygging av komplikasjoner
  • Fysisk aktivitet

 

Praktisk informasjon

Kontakt

Relevante behandlinger