Pasientkurs

Hjertekurs, Hammerfest

Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

Tid og sted

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Medisinsk avdeling
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere mottar innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

 

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:
 
  • Hvordan hjertet er bygget opp og hvordan det fungerer
  • Behandling av hjertesykdom
  • Om medisiner
  • Fysisk aktivitet, muligheter og begrensninger
  • Kosthold
  • Hvordan oppleves det å få hjertesykdom?
  • Å leve med hjertesykdom

Praktisk informasjon

Kurset avholdes i auditoriet på Hammerfest sykehus.

Kurset går over to dager, på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap, og det bil være noe fysisk aktivitet. Pårørende inviteres til å delta på begge kursdagene. 

Overnatting

Hammerfest sykehus har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom.

Sykehuset har eget pasienthotell, med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 954 71 810.

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner 

Hammerfest sykehus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 
 

 

Utskriftvennlig brosjyre

Kommer. 

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Helsenorge

Helsebiblioteket

LHLNasjonalforeningen

 

Relevante behandlinger