Pasientkurs

Hjertekurs, Kirkenes

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt.

30.
november
2023
2 dager
 1. 30. nov. 2023, 08:00 - 15:30
 2. 01. des. 2023, 08:00 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 30. nov. 2023, 08:00 - 15:30
 2. 01. des. 2023, 08:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes 

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Hvorfor delta på kurs 

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

 

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:
 
 • Hva hjerteinfarkt er (årsaker, risikofaktorer)
 • Behandling
 • Hverdagens utfordringer
 • Endring av livsstil
 • Pårørenderollen
 • Fysisk aktivitet
 • Psykiske reaksjoner
 • Kosthold

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy. Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må melde seg på kurset – se innkallingsbrev.


Overnatting 

Dersom du er i behov av overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):
 
 1. Scandic Hotels 
 2. Thon Hotels

Reise 

Reiseinformasjon til våre lokasjoner: 

Kirkenes sykehus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 
 
 

Utskriftsvennlig brosjyre

Hjerteinfarkt - informasjonsbrosjyre

Kontakt

Relevante behandlinger