Informasjon om øyekatarr

Kirkenes sykehus opplever aktuelt en kraftig bølge av pasienter med viruskeratitt/keratokonjunktivitt (øyekatarr), antakeligvis forårsaket av adenovirus, selv om det av og til ikke kan påvises ved virusprøver. Det kliniske bildet er her avgjørende. Pasienter blir hyppig sendt til oss som ø-hjelp med mistanke om keratitt eller iridosyklitt. De fleste pasientene var ungdommer. Det er derfor en økt risiko at smitten sprer seg raskt i område.

Publisert 08.07.2022
Sist oppdatert 25.07.2022
Illustrasjon: Colourbox

Sykdommen begynner hyppig ensidig men kan ramme det andre øyet etter hvert. Varigheten er stor og kan være flere uker (vanligvis 1-3).

Følgende symptomer og kliniske funn er typiske ved viruskeratitt/keratokonjunktivitt:

 • Rødme og hevelse i øyelokk/rundt øye og hyppig i konjunktiva.
 • Mest uttalt blandet injeksjon av konjunktiva.
 • Økt tåreflod, relativ klart sekret, ikke puss.
 • Smerter (også ved iridosyklitt).
 • Lysskyhet (også ved iridosyklitt).
 • Evt. små infiltrater i kornea som kan ta opp litt Fluorescein.
 • Hyppig bilateral i forløpet.
 • Normal og sidelik pupillereaksjon.
 • Dårlig eller ingen effekt av behandling med Tobrasone eller Kloramfenikol øyedråper eller salve.
 • Noe nedsatt syn/tåkesyn kan forekomme grunnet infiltrater i kornea.
 • PCR-prøve adenovirus er hyppig positivt og støtter diagnosen viruskeratitt. Et negativt resultat utelukker dessverre ikke sykdommen.

Behandling: Det finnes ingen spesiell behandling, men man kan prøve å bruke Tobrasone øyedråper x 4 max. I 2 uker for å minske plagene. I tillegg kan dryppes med kunstig tårevæske ved behov. Pas. skal sykmeldes i minimum 1 uke pga. veldig høy smittsomhet. God håndhygiene (desinfeksjon) er viktig.

Differensialdiagnose (bakteriell) keratitt:

 • Alltid synlig infiltrat (hyppigst kun ett) som kan (hyppig) men må ikke ta opp Fluorescein. Et infiltrat ved overfladisk herpes simplex keratitt ser vanligvis forgrenet ut («dendritica») og tar alltid opp Fluorescein)
 • Sjelden lett hevelse i øyelokk.
 • Sjelden lett hevelse i konjunktiva.
 • Unilateralt, både i begynnelse og forløp!
 • Hyppig assosiert med kontaktlinsebruk.
 • Ikke smittsom dersom det ikke foreligger en bakteriell konjunktivitt (med puss).

Behandling: Kloramfenikol øyedråper hver time i tre dager og så x 5 i 10 dager. Ved mistanke om herpes keratitt kan i tillegg brukes Aciklovir (Xorox) øyesalve x 4 i 2 uker.

Vanligvis god effekt etter noen få dager.

Differensialdiagnose iridosyklitt:

 • Aldri hevelse i øyelokk.
 • Nesten aldri hevelse i konjunktiva.
 • Hyppig ciliær injisert konjunktiva, men kan også være blandet injeksjon.
 • Hyppig forandring i pupillen: Treg lysreaksjon, ikke lenger rund, sideforskjell i størrelsen.
 • Tåkesyn og nedsatt syn er hyppigere og enn ved keratokonjunktvitt.
 • Aldri Fluorescein opptak.
 • Dyp sittende smerter inni eller bak øyet.
 • Nesten alltid ensidig, men kan sjelden også være bilateralt.
 • Hyppig residiv.
 • Hyppig assosiert med morbus Bechterev eller andre revmatoide sykdommer.

Behandling: I utgangspunktet Spersadex hver time i 3 dager og så langsom nedtrapping. Cyclopentolat x 3 i 1 uke. Ultracortenol salve x 1 om natta i hele perioden. Iridosyklitt pasienter skal tilses av øyelege innen noen dager. Må ikke sendes som ø-hjelp ved stor mistanke om iridosyklitt og påbegynt behandling.​

Pasienter med mistenkt viruskonjunktivitt/ keratokonjunktivitt skal helst ikke sendes til sykehus grunnet stor smittefare både til andre pasienter og sykehuspersonale. De skal holde seg hjemme eller sykmeldes i minimum 1 uke og IKKE delta i sosiale samlinger.​