Oppdaterte rutiner om oppfølging av overtidige gravide

I Nasjonal veileder i fødselshjelp er det nylig publisert en oppdatert versjon av kapittelet Overtidig svangerskap. Nye faglige anbefalinger medfører endring av drift ved våre poliklinikker.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 14.06.2022
Foto: Colourbox

Der vi inntil nå ved poliklinikkene på sykehusene har gjort første trivselskontroll etter termin ved svangerskapslengde 41+0, det vil si fem dager etter ultralydterminen, vil vi nå gjøre trivselskontrollen i tidsrommet mellom 41+0 og 41+3. Dersom det da er normale funn, og den gravide ikke har definerte risikofaktorer, vil det i utgangspunktet ikke bli gjort flere trivselskontroller, men laget en plan for at hun kommer tilbake for igangsettelse i løpet av tidsrommet 42+0 til 42+3 dersom hun ikke føder spontant før dette. Gravide som planlegger fødsel på fødestue, men ikke har gått i fødsel innen 41+6, skal fortsatt etter seleksjonskriterier overflyttes fødeavdelingen da. 

Interesserte finner det nylig oppdaterte kapittelet her​.

Takk for samarbeidet!

Vennlig hilsen fra gynekologer og jordmødre ved Finnmarkssykehuset.