Videoforedrag av Elisabeth Gerhardsen

Å snakke om det skammelige

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 18.08.2017
Illustrasjon av undervisningssituasjon med samisk flagg på tavla

​Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) er både et distriktspsykiatrisk senter som gir ordinære helsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Finnmark og et nasjonalt kompetansetjeneste som har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
I tillegg til klinisk virksomhet tilbyr SANKS blant annet undervisning og formidling som legger vekt på kulturforståelse i møte med samiske pasienter.

Hvordan snakke om vanskeligheter

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen psykologspesialist ved SANKS gjort innspilling på et foredrag.  Gerhardsen foredrar om det å snakke om det skammelige: Kulturelt perspektiv på det å fortelle om overgrep, med fokus på samer.

 

Elisabeth Gerhardsen
Elisabeth Gerhardsen

 

Tema for foredraget er hvordan man snakker om vanskeligheter på. Gerhardsen forsøker å få fram måten man snakker om vanskeligheter på preges av hvilken kultur du tilhører og ikke bare av din egen personlighet, erfaringer eller din egen væremåte.
Og mye av det Gerhardsen snakker om er også generell kunnskap knyttet til kulturelle forhold i møtet med den traumatiserte. Kulturforståelse og sensitivitet noe alle bør ha i møte med pasienter fra andre kulturer enn seg selv.

Gerhardsen sitt foredrag er i to deler og noen av temaene som blir gjennomgått er:

  • Kulturelt relevante faktorer i forhold til traumer
  • Slektas betydning i samiske samfunn
  • Hva skjedde egentlig? Om tabuer og usynliggjøring
  • Å bo på et lite sted
  • Når det å fortelle blir et svik

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 01.06.17.

Se foredraget her: