Ambulansebåtanskaffelsen avlyses og lyses ut på nytt

Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

Publisert 01.11.2018
Foto: Anne Mari Aalberg, Altaposten