Samarbeid om ehelse for urfolk

Andre reisebrev fra Australia

SANKS er opptatt av ehelse siden vi har en samisk befolkning spredt over store avstander. Informasjonen fra Melbourne Univeristy om et innovativt ehelseprosjekt - This is my mob - er av den grunn veldig interessant og inspirerende.

Publisert 23.11.2016
Sist oppdatert 10.03.2017