E-læringskurs om samisk kulturforståelse

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ved Sámi Klinihkka lanserer nå «Samisk kulturforståelse i helsemøte», et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell.

Publisert 08.02.2022
Sist oppdatert 09.02.2022
Et par kvinner som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin
Prosjektmedarbeider Henriette Joks og prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen

Jus áiggošit sámegielsiidui, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi".

SANKS har utarbeidet et e-læringskurs som skal gi grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Foruten å øke kunnskapen om samiske forhold, ønsker vi at kurset bidrar til refleksjon på egne holdninger og praksis i møte med samiske pasienter og brukere. Selv om fokuset er samiske forhold og kultur, mener vi at mye av kursets innhold er overførbart i andre situasjoner. 

Sørsamiske forhold og helse

I tillegg til «Samisk kulturforståelse i helsemøte» lanserer vi e-læringskurset «Sørsamiske forhold og helse», som skal gi deltakere et bedre innblikk i sørsamisk historie, forhold og hvordan dette påvirker helsemøtet. Kurset er utarbeidet av Snåsa kommune i tett samarbeid med SANKS. 

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av likeverdige tjenester til samisk befolkning innen psykisk helse og avhengighet. Et likeverdig tilbud forutsetter at helse og omsorgtjenesten ivaretar samiske pasienter og brukeres behov for språklig og kulturtilpassede tjenester. SANKS har ved flere anledninger erfart at samiske pasienter opplever at helse og omsorgstjenesten mangler kunnskap i samiske språk og kultur. Den manglende kunnskapen har vært en viktig faktor da vi startet å utvikle e-læringskurset.
 

E-læringsportalen 

E-læringskursene er allment tilgjengelig på SANKS sin e-læringsportal eSANKS.no. Du lager din egen bruker, og får tilgang til alle e-læringskurs som er utarbeidet av SANKS. Selv om en ikke arbeider innen helse- og omsorgsyrker vil man kunne ha læringsutbytte av kursene.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Forsiden til e-læringsportalen www.esanks.no

E-læringskurs er en fleksibel løsning for å øke din egen kompetanse når man har ledig tid. En er ikke avhengig av faste klokkeslett eller dager for å kunne gjennomføre det. Du kan når tid som helst i kurset logge deg av, og når du logger deg inn igjen vil du komme til siden du avsluttet forrige gang. 

Kurset kan tas på pc, nettbrett eller på mobiltelefonen. I dagens situasjon med hjemmekontor, reiserestriksjoner m.m., vil kurset kunne bli et godt faglig supplement for egen kompetanseheving.

Prosjektgruppen

Prosjektet startet i 2015 og har gjennomgått mange prosesser frem til nå. Det har vært mange involverte i arbeidet underveis. De som har deltatt er;
Prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen
Prosjektmedarbeidere; Henriette Joks, Elin Anita Sivertsen, Johanna Unga, Ann-Karin Furskognes, Majjen Eira, Anne Silviken, Elisabeth Gerhardsen, Anja Tiller, Tonje Samuelsen, Inger Marit Eira-Århen, Marit Normyr Utsi, Per Martin Westerfjell, Elen Ravna Krogh og Gunn Heatta.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Deler av arbeidsgruppen høsten 2016. (f.v.) Renathe Aspeli Simonsen, Tonje Samuelsen, Anne Silviken og Snefrid Møllersen.


Le​s denne saken på sørsamisk​​

Les denne saken på lulesamisk​