For pasienter, pårørende, helsepersonell og andre interesserte

Helsetreff i Oslo og Bergen

SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff i Bergen og Oslo 5.-7.desember. SANKS ønsker å gjøre virksomheten mer kjent utenfor de samiske kjerneområdene, av den grunn arrangeres helsetreff i samarbeid med sameforeningen i Bergen og Oslo.

Publisert 21.11.2017
Sist oppdatert 28.11.2017
En gruppe kvinner i tradisjonell kjole
Deler av lederteamet avbildet under Tråante 2017.

​SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid for den samiske befolkningen.
Vårt tilbud ikke er godt nok kjent i hele Norge, hverken hos den henvisende part eller blant den samiske befolkningen. Dette oppleves særlig utenom de samiske kjerneområdene. 
I den forbindelse arrangeres helsetreff i samarbeid med Bergen sameforening og Oslo Samisk hus.

Lederteamet til SANKS vil fortelle og formidle om arbeidet i deres enheter. I tillegg vil sexolog Ingunn Eriksen fortelle om samarbeidsprosjektet mellom SANKS og Amathea: Samiske kvinner og seksuell helse.

Mer om Amathea prosjektet

Rønningen kommer

Olympiamesteren Jon Rønningen kommer til helsetreffet i Oslo 6.desember. Han kommer til å fortelle om sitt liv og veien fram til behandling på SANKS.

Jon Rønningen om sitt eget hode i klemme

En mann med skjegg

SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff i Bergen. 
Tid og sted: tirsdag 5. desember kl.1700. Kulturhuset Østre.

Tema: Psykisk helse og rus med fokus på barn og unge, samt unge voksne. 
Informasjon om:

 •  SANKS generelt
 • Hva kan SANKS tilby den samiske befolkningen i Bergen
 • Språklig og kulturell tilrettelagt diagnostikk og behandling, inkludert spe- og småbarnsteamet – BUP. 
 • Med fokus på kultursensitivt arbeid med samiske pasienter og pårørende, - Psykiaktrisk ungdomsteam, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Meahcceterapiija / Utmarksterapi – Familieenheten. 
 • Miljøterapi med fokus på samiske kjerneverdier - Ungdomspsykiatrisk enhet. 
 • Samiske kvinner og seksuell helse. SANKS har inngått samarbeid med stiftelsen Amathea. Prosjektleder/sexolog Ingunn Eriksen vil informere om prosjektet

Det serveres gratis mat på møtet. 
De som har små barn kan ta med barna om de ønsker, eget lekebord vil være tilgjengelig. 

Helsetreff i Bergen (Facebook arrangement)

SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff som går over to dager på Samisk hus i Oslo.

Onsdag 6.desember kl.17.00
Tema: Psykisk helse og rus med fokus på barn og unge, samt unge voksne. 
Informasjon om:

 • SANKS generelt
 • Hva kan SANKS tilby den samiske befolkningen i Oslo
 • Språklig og kulturell tilrettelagt diagnostikk og behandling, inkludert spe- og småbarnsteamet – BUP. 
 • Med fokus på kultursensitivt arbeid med samiske pasienter og pårørende, - Psykiaktrisk ungdomsteam, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Meahcceterapiija / Utmarksterapi – Familieenheten. 
 • Miljøterapi med fokus på samiske kjerneverdier - Ungdomspsykiatrisk enhet. 
 • Samiske kvinner og seksuell helse. SANKS har inngått samarbeid med stiftelsen Amathea. Prosjektleder/sexolog Ingunn Eriksen vil informere om prosjektet

Torsdag 7.desember kl.11.00 - 14.00
Tema: Psykisk helse og rus med fokus på voksne og eldre. 
Informasjon om:

 • SANKS generelt
 • Et språklig og kulturelt tilrettelagt tilbud innen psykisk helse og rus
 • Samiske kvinner og seksuell helse. SANKS har inngått samarbeid med stiftelsen Amathea. Prosjektleder/sexolog Ingunn Eriksen vil informere om prosjektet
Helsetreff i Oslo (Facebook arrangement)

Ønsker å prioritere Øst- og Vestlandet

SANKS har et nasjonalt ansvar og nå ønsker lederteamet å prioritere Helse Sør-Øst v/Oslo og Helse Vest v/Bergen. Lederteamet ønsker derfor alle interesserte til å komme for å høre mer om tilbudet som SANKS kan gi til samiske pasienter og til helsepersonell som arbeider med samiske pasienter. Også de som er interesserte i å høre om helse i et kulturelt perspektiv kan ha nytte av å delta på helsetreffene, oppfordrer SANKS leder Gunn Heatta.

En person i en blå kjole

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på helsetreffene - helse angår oss alle!