Innfører inntaksstopp ved VPP Hammerfest

Hammerfest sykehus stanser inntaket for nye pasienter til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Hammerfest. Pasienter som hører til opptaksområdet, vil i en periode fremover bli henvist til behandlingssteder ved andre klinikker i Finnmarkssykehuset.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 19.05.2022
Sist oppdatert 22.06.2022
Eksteriørbilde av Hammerfest sykehus.

​VPP Hammerfest har over lengre tid hatt utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette har ført til høyt press på ansatte, og lang ventetid, og er årsaken til at sykehuset innfører inntaksstopp.

- Nasjonal mangel på psykiatere gjør det utfordrende å rekruttere nye spesialister, og særlig i distriktene. Det samme gjelder dermed også når det kommer til innleie av vikarer. Sykefravær gir en tilleggsutfordring på behandlersiden, og samlet skaper dette en situasjon som gjør det utfordrende å opprettholde forsvarlig pasientbehandling. Dette er påpekt av de ansatte selv i en melding til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, samt Kontrollkommisjonen for​ psykisk helsevern i Midt- og Vest-Finnmark, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved Hammerfest sykehus.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare, men pasienter som har behov for oppfølging, vil få dette. Det vil skje enten gjennom videre kontakt med VPP Hammerfest, eller ved en av Finnmarkssykehusets andre poliklinikker.

Portrett av Jørgen Nilsen

Jørgen Nilsen

​​- Dette skal gjøres i samarbeid mellom poliklinikkene i Alta, Karasjok og Hammerfest. Det samarbeides også godt med fastleger/ kommuneleger for å prøve å sikre god behandling for berørte pasienter. Vi skal jobbe tett sammen i psykiatri- og rustjenesten i Vest- og Midt-Finnmark for å sikre ivaretakelsen av pasientene i regionen, sier Jørgen Nilsen.

En følge av inntaksstoppen ved VPP Hammerfest vil være at noen pasienter kan oppleve noe lengere ventetid for å komme til pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset.  

Finnmarkssykehuset har som mål å levere kvalitetsmessig god pasientbehandling, og Hammerfest sykehus jobber med å rekruttere nye spesialister.


For media

Kontakt:

Jørgen Nilsen, klinikksjef, Hammerfest sykehus - tlf. 909 76 305