Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 15.12.2016
Sist oppdatert 10.03.2017

​Det var duket for innholdsrike og intensive dager da SANKS arrangerte fagdager etterfulgt med julebord i Kautokeino i forrige uke.

Fagdagene pågikk over to dager. Den første dagen var tema internalisert rasisme: Hvordan er fenomenet selvundertrykking relevant for oss i SANKS? Det ble forelest ved psykolog Anja Tiller. Her var hensikten en bevisstgjøring av egne internaliserte fordommer. Etter forelesningene var det lagt opp til gruppearbeid med diskusjon særlig knyttet til disse temaene: - Er jeg same god nok? – Er jeg god nok som norsk? – Hvilke fordommer har jeg når det gjelder det samiske?

Internalisert rasisme er en form for rasisme der den undertrykkede gruppen internaliserer den undertrykkende gruppens fordommer mot seg selv. For eksempel kan medlemmer av en marginalisert gruppe ha et nedsettende og undertrykkende syn på sin egen gruppe, og begynne å tro på negative stereotypier om seg selv.

Det samiske oppdraget

Til fagdagens andre dag var Asta Balto (Professor Emerita) og Gudrun Kuhmunen invitert til å holde foredrag om tematikken: Det samiske oppdraget –om å forstå, hente kunnskap om og transformere tradisjoner, verdier og tankesett i en profesjonell sammenheng. Temaet omhandlet «kolonisering og dekolonisering» som tok utgangspunkt i vårt møte med samiske pasienter og brukere.

Neste hovedtema for dagen dreide seg om en proaktiv ledelse – kan man, eller hva må til for å lykkes med å implementere det samiske tankesettet inn i en svensk- dominert institusjon. Dette ble etterfulgt av gruppearbeid hvor gruppene ble utfordret til å tenke dekolonialisering ved bl.a. å finne fram til konkrete metoder eller tiltak der den samiske kulturen kan utgjøre en kunnskapsressurs for samisk helsetjeneste. Ifølge Asta er det viktig å kombinere dagen med forelesninger og gruppearbeid, for å sette i gang prosesser der vi blir beviste våre egne holdninger og kunnskaper i møte med samiske pasienter.

Dekolonialisering er motsatsen til kolonisering. Dekolonialisering er en politisk prosess og en vital internalisering hvor det skjer en avvisning av kolonialistisk tankesett og normer. Dekolonialisering handler om å ta tilbake vår egen måte å tenke og gjøre ting på.

Dekolonialsiering handler ikke bare om fremmedes dominans over et gitt geografisk område, med den viser også til en dekolonialsiering av sinnet, som dreier seg om å fjerne seg fra koloni-ideer som igjen har medført til at folket i kolonien føler seg mindreverdige. Koloniseringen har ført til at samer og andre urfolk har lært seg til å se seg selv og sitt samfunn gjennom «hvite linser», med de andres briller. I den omvendte prosessen ligger selvbestemmelsen i fokus ved å motvirke koloniseringen og fremme dekolonialisering gjennom å legge urfolkets egne verdier, vurderinger og kulturytringer i sentrum, samt å reflektere over hvordan koloniseringsprosessen har påvirket tanker og forståelse.

En bevisstgjøring omkring seg selv og SANKS sitt mandat

Grunnen til at SANKS i år valgte å holde fagdager med disse temaer er fordi det lå et ønske om å styrke og bevisstgjøre de ansatte rundt det som omhandler SANKS sitt mandat. SANKS har et ansvar for å utvikle et likeverdig helsetjenestetilbud til den samiske befolkningen.

Etter dagene i Kautokeino sier mange seg å være storfornøyd med det faglig innholdet samt servicen på Thon hotell. En av dem er Renathe Simonsen.  

– Det har vært innholdsrike og intensive dager som gir påfyll og inspirasjon til å jobbe videre med vårt mandat ved SANKS. For å arbeide med samiske forhold så er det blant annet viktig å reflektere over at man kan stå ulike steder i forhold til revitaliseringsprosessen. Det er viktig å forstå at spørsmål knyttet til samisk – norsk identitet kan være såre temaer, og at man tenker gjennom sine egne fordommer knyttet til disse temaene. 

Janaki Hyldal, overlege ved SANKS, synes at temaet internalisert rasisme var veldig interessant, så interessant at hun kunne tenkt seg at man konsentrerte seg om det temaet begge dagene.

- Jeg synes spesielt at temaet internalisert rasisme ved Anja Tiller var meget interessant. Jeg kunne ønsket å ha lært og hørt mer om det temaet. Foredraget gjorde at man kunne ta en personlig vinkling på dette og samtidig bli klar over hvordan man selv behandler pasienter. Man blir mer bevisst over eget tankesett og hvorfor man gjør visse ting. Dette er med på bidra til å gi en bedre pasientbehandling tror Hyldal avslutningsvis.

Bildetekst: Mørketidslys over Kautokeino. Utsikt fra hotellet.