Invitasjon til prosjektverksted - Utarbeidelse av gode prosjektsøknader

Senter for Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset, inviterer forskere  som planlegger å sende søknad til Helse Nord, til prosjektverksted.

Publisert 28.06.2016
Sist oppdatert 10.03.2017

Nå har du mulighet til å delta på prosjektverksted “Utarbeidelse av gode prosjektsøknader” i regi av Senter for Fag, forskning og samhandling (FFS), Finnmarkssykehuset i Karasjok 17. og 18. august 2016. 

For ansatte i Finnmarkssykehuset dekker FFS kurs, reise og opphold. Andre, som har en idé innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge, kan søke midler fra Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS) til dekning av utgifter til reise og opphold ved deltakelse på prosjektverkstedet. Se utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

Søknaden må inneholde en tentativ tittel på prosjektet og prosjektskisse, samt kostnadsoverslag. Søknaden sendes elektronisk til Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no innen 5. juli 2016.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Grete Tørres på mail Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no eller tlf. 934 63 968.

Sted: Scandic, Karasjok

Tid: 17 august (kl: 1300-1800) og 18 august (kl: 0900-1300)

Hensikten med prosjektverkstedet er å utarbeide gode prosjektsøknader, med det mål å komme gjennom ”nåløyet” og få innvilget midler hos Helse Nord, eller Norges forskningsråd.

Verkstedet vil være praktisk rettet, og ha fokus på hvordan man kan utvikle en god prosjektplan/søknad basert på en prosjektidé. Basert på Forskningsrådets erfaringer fra FoU-prosjekter, vil de komme inn på styrker og svakheter samt virkemiddelapparatets forventninger til innhold og innretning på prosjekter.

Forskningsrådet vil blant annet gjennomgå prosjektmaler, og vise eksempler på hvordan en god prosjektplan bør utformes. Videre vil deltakernes enkelte prosjektskisse /søknad bli gjennomgått og diskutert med kursarrangør og øvrige deltakere.  Prosjektskissen/søknaden skal på forhånd være innsendt til arrangør innen en uke før kursstart.  

Program:

  1. Hvordan skrive en god prosjektplan v/Dag Oppen Berntsen, Norges Forskningsråd
  2. Prosjekteksempler og gjennomgang av innsendte prosjekter fra kursdeltagere
  3. Gruppearbeid

Bekreftelse for antall deltakere per prosjekt sendes til: mette.kjaer@Finnmarkssykehuset.no innen 10 juli.