Kirkeneslege med nyttig kreft-forskning

Kirurgisk overlege Lars Lohne Eftang som jobber ved Kirkenes sykehus forsvarte sin doktorgradsavhandling 16. desember ved Universitetet i Oslo. Hans funn gir et viktig bidrag til økt forståelse av sammenhengen mellom en spesifikk infeksjon og kreft i magesekken.

Publisert 09.01.2017
Sist oppdatert 28.02.2017

Les artikkelen på samisk / Loga ​artihkkala sámegillii​

Kreft i magesekken har en dyster prognose som ikke har blitt nevneverdig forbedret de siste 40 årene tross betydelig utvikling av diagnostikk og behandling, og det eneste helbredende tiltak er omfattende og risikabel kirurgi.

Behovet for å forstå sykdommen på molekylært nivå er stort, og samspillet mellom bakterien Helicobacter pylori og slimhinnen i magesekken skjuler viktige mekanismer i denne gåtefulle sykdommen.

Konklusjonen er at doktorgradsarbeidet til Eftang bidrar med økt forståelse av årsakssammenhengen mellom Helicobacter-infeksjon og kreft i magesekken, men funnene i denne studien må prøves ut i større studier før man kan konkludere sikkert.

 

Klikk på bildet for høyoppløselig versjon

 

foto: Privat