Nå kan ambulanse­personell bruke samisk tolk

Nå kan ambulansearbeiderne i Finnmarkssykehuset ved behov kontakte en av våre samiske tolker på telefon.

Publisert 13.01.2017
Sist oppdatert 15.03.2017

​Les artikkelen på samisk / Loga ​artihkkala sámegillii​

Fra 16. januar vil ambulansepersonell ha tilgang på tolk på telefon for å snakke med samiske pasienter på sitt morsmål.

Det er viktig ansatte i Finnmarkssykehuset bruker tolk: Det kan føles tryggere å kunne snakke sitt daglige språk/morsmål i akutte situasjoner. Det er heller ikke alltid så enkelt for en samisktalende pasient å huske ord på et andrespråk når man er syk. I kontakt med helsevesenet kommer man av og til i situasjoner hvor det er ekstra viktig med tolk på grunn av pågående behandling eller tilstander som krever bedre oppfølging.

Ambulansepersonell ved Finnmarkssykehuset er på sin side avhengig av blant annet å innhente korrekt og utdypende informasjon fra pasienten, og dette kan være vanskelig dersom personellet ikke snakker samisk.

I 2016 ble samisk tolkeprosjekt igangsatt ved Finnmarkssykehuset. I prosjektet utføres trinnvise utvidelser av tilgjengelighet på nordsamisk tolk i forhold til tid på døgnet og klinikker. Frem til høst 2016 har Finnmarkssykehuset hatt tolk på dagtid i ukedager ved klinikk Hammerfest. Høsten 2016 ble imidlertid tilgjengeligheten utvidet til å gjelde kl. 08.00 - 22.00 hele uka ved klinikk Hammerfest. Nå utvides tilbudet og inkluderer ambulansetjenester.

Våre tolker har absolutt taushetsplikt. Det er seks fast ansatte tolker som går i turnus og er tilgjengelig hver dag mellom klokken 08:00 og 22:00. I tidsrommet 22.00 til 08.00 vil tolkeberedskap for ambulansetjenesten bli ivaretatt via AMK som tidligere.

Randi Andersen
Prosjektleder Tolkeprosjektet
T 78 42 10 97 | M 402 87 720

Jørgen Nilsen
Klinikksjef Prehospitale tjenester
T 78 42 12 27 |M 909 76 305

Bildetekst: Kariann Sjøvold, ambulanselærling. Foto: Finnmarkssykehuset.

(Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner)