Ny avtale for rituell omskjæring av gutter

Helse Nord RHF har inngått rammeavtale med Ibsensykehuset Kalbakken AS i Oslo om rituell omskjæring av guttebarn.

Publisert 21.02.2018
En babyhånd som holder en babys fot
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Anskaffelsen gjelder kun barn opp til 3 måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Omskjæring som foretas av medisinske årsaker, som for eksempel på grunn av trang forhud, infeksjoner eller skader er ikke rituell omskjæring.

Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter og regulert i lov om rituell omskjæring av gutter av 20. juni 2014 nr. 40.

Foreldrene må ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til rituell omskjæring

Rammeavtale - Ibsensykehuset Kalbakken
Les mer om rituell omskjæring av guttebarn på ibsensykehusene.no