Nye anbefalinger om LAR-medisin

Fra 1. februar 2019 innføres nye anbefalinger om LAR-medisin.

Publisert 23.10.2018

Se vedlegg for informasjon om anbefalte preparater.

Disse legemidlene vil være førstevalg for leger som jobber i klinikk Psykisk Helsevern og Rus i Finnmarkssykehuset. De samme legemidlene skal brukes ved forskrivning hos primærleger.

Vedlegg:

Følgemail til LAR klinikkene

Helseforetakenes LIS LAR anbefalinger

Bytte LAR-medisin brev bruker