Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

Publisert 13.01.2017
Sist oppdatert 27.02.2017
En person som står foran en datamaskin

​«Nå som jeg vet dette, kommer jeg til å bruke det hvis jeg skal på sykehuset», sier en av pasientene om nettsidene han var med og testet i november. Også fastleger har gitt sin dom.

Praktisk og behandlingsinfo i ett

Fra 1. november 2016 har alle landets sykehus nettsider med samme oppbygning og navigasjon. Disse tar utgangspunkt i pasienters behov for informasjon før, under og etter behandling, både informasjon om selve behandlingen, men også det praktiske rundt, for eksempel parkering, mattilbud og wifi.

Finner fort fram

Det er til sammen tolv personer som har testet nettsidene i denne brukertesten. Det er nyttig å få innblikk i hvordan ulike målgrupper bruker nettsidene.

Testansvarlig Vilda Breivyte Buhs

- Resultatene viser gjennomgående at testpersonene finner fort fram på nettsidene. De liker godt konseptet rundt behandlingsprogram der man kan lese om de ulike delene av et forløp, for eksempel om røntgen, å ta vevsprøve eller kirurgi, sier testansvarlig, Vilda Breivyte Buhs i Direktoratet for e-helse.

«Fint med folkelig språk!»

Hun legger til at pasienter og pårørende liker godt at ventetidene vises og at man kan gå direkte til «Velg behandlingssted» for å sammenligne ventetider ved ulike sykehus. Også det tydelige og folkelige språket på nettsidene, setter de pris på.

Tydeligere søk

- Av ting vi må jobbe videre med, viser brukertesten at det er behov for å tydeliggjøre de ulike typene søk, og å få bedre fram hva som er oppmøtested for de ulike behandlingene. Det er også behov for et tydeligere skille mellom lenker og overskrifter i et behandlingsprogram, sier testansvarlig.