Konsekvenser av SAS-streiken i Finnmarkssykehuset

Den pågående SAS-streiken har medført utfordringer tilknyttet personellsituasjonen i Finnmarkssykehuset. Dette gir konsekvenser for driften som allerede er sårbar pga. ferieavvikling.

Ida Elise Kristine Sundby, kommunikasjonsavdelingen
Publisert 11.07.2022
Sist oppdatert 24.02.2023

Både tilreisende vikarer og fast ansatte har vansker med å komme seg til våre lokalisasjoner i Finnmark. Det gjøres kontinuerlig tiltak for å sikre forsvarlig drift. Vi har løst drift inneværende uke, men som følge av mangel på vikarer har vi tatt ned noe planlagt aktivitet på poliklinikk og operasjon. Situasjonen går ikke ut over vår beredskap på nåværende tidspunkt. I neste uke har vi flere vikarer som skal komme. På nåværende tidspunkt har vi ikke klart å få til alternativ transport.

Pasienttransport internt i Finnmark og til UNN er ikke berørt av streiken. Hos Pasientreiser utgjør reiser rammet av SAS-streiken en liten andel av det totale antall reiser. Pasientreiser har gått gjennom alle bestillinger fra 3.juli til og med 24.juli. I dette tidsrommet har 44 pasienter reiser bestilt med SAS. Disse pasientene er kontaktet og gitt tilbud om ombooking. De fleste har fått ombooket sin reise til annet selskap. ​​

Legemidler som bestilles på vanlig måte får vi levert. Hasteleveranser kan være en utfordring.