Ny direktør i Finnmarkssykehuset HF

Styret i Finnmarkssykehuset har ansatt Per Angermo (52) som ny administrerende direktør i helseforetaket.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 06.07.2022
Sist oppdatert 15.08.2022
Portrett av Per Angermo.

Per Angermo tiltrer stillingen​ i løpet av høsten​​. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.

Per Angermo kommer fra Tromsø, og jobber i dag som avdelingsleder i Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han tiltrer direktørstillingen i Finnmarkssykehuset i løpet av høsten.

Angermo er utdannet sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, offentlig forvaltning, endringsledelse og prosjektledelse, og har deltatt på Nasjonalt topplederprogram i regi av Sosial- og helsedepartementet.

- Styret er svært fornøyd med at Angermo har takket ja til stillingen som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF. Han har lang ledererfaring, er en tydelig og samlende leder, han har stor gjennomføringskraft, er analytisk, og har god innsikt i utfordringene helseforetaket står overfor. Dette vil være svært viktig i den videre prosessen Finnmarkssykehuset er inne i, sier styreleder Lena Nymo Helli.

Per Angermo har vært konstituert klinikkleder i UNN HF, og har også hatt en dobbeltrolle som avdelingsleder ved UNN Harstad og UNN Tromsø. Han har i tillegg vært avdelingsleder i Helse Nord IKT og programområdeleder i Helse Nord RHF med ansvar for å bygge opp og lede FIKS-programmet, og han har vært region- og områdeleder ved Nasjonalt senter for telemedisin. Angermo har erfaring med digitalisering i helsevesenet, samhandling mellom nivåer, og har skapt bærekraftig økonomisk drift gjennom omstillingsarbeid i sykehus.

- Jeg vil takke for tilliten som er vist meg. Jeg gleder meg til å begynne i jobben, og ser frem til å ta fatt på det viktige og spennende oppdraget i- og for Finnmarkssykehuset HF. Det er med respekt og ydmykhet at jeg tiltrer, og jeg ser frem til å møte og samarbeide med alle de kompetente og dedikerte medarbeiderne som er der. Jeg har planer om å være en synlig, lyttende og inkluderende leder, med mål om å gå foran og ligge i tet i det vi foretar oss på utviklingssiden fremover, sier Per Angermo.

Styreleder Lena Nymo Helli ser frem til å samarbeide med Angermo. Hun er også fornøyd med interessen for topplederstillingen ved Finnmarkssykehuset.

- Vi valgte en utradisjonell utlysning, der vi var tydelig på hvilke utfordringer det er viktig at vi løser i Finnmarkssykehuset. Det har vært tolv søkere, mange av disse svært gode kandidater, og det er vi svært tilfreds med. Jeg er glad vi nå har ny administrerende direktør på plass, sier Helli.

Vivi Brenden Bech vil fortsette i rollen som konstituert administrerende direktør frem til Per Angermo tiltrer.
 

Mediekontakt:

Lena Nymo Helli, styreleder – Tlf. 901 19 286
Per Angermo – Tlf.  900 80 039
Eirik Palm, kommunikasjonssjef - Tlf. 976 19 594