Rapporten fra smitteutbruddet er klar

Evalueringsrapporten fra koronautbruddet på Hammerfest sykehus høsten 2020 er nå offentlig. Finnmarkssykehuset gjorde mye riktig, men rapporten peker også på flere forbedringspunkter.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 06.10.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Illustrasjonsbilde

Hammerfest sykehus iverksatte en lang rekke tiltak under covid-19-utbruddet høsten 2020. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Kriseledelsen ved Hammerfest sykehus og katastrofeledelsen for Finnmarkssykehuset har overordnet handlet i tråd med beskrivelser i eget beredskapsplanverk, og beredskapsnivåene ble høynet og tiltakene tilpasset i tråd med utviklingen av smitteutbruddet, heter det i rapporten som nylig ble offentliggjort.

Riktig med inntaksstopp

Høsten 2020, under koronapandemien, fikk Hammerfest sykehus et større covid-19-utbrudd, som til sist førte til beslutningen 23. oktober om delvis inntaksstopp ved sykehus for å få kontroll over situasjonen. På det meste var 120 ansatte i karantene, som følge av smitte eller nærkontakt.

Vedtaket om delvis inntaksstopp ble gjort av direktøren i samråd med Helse Nord og styret i Finnmarkssykehuset. Som følge av vedtaket ved Hammerfest sykehus måtte andre sykehus og klinikker i Finnmark og Nord-Norge ta imot pasienter fra Vest-Finnmark. I tillegg ble pasienttransporten styrket, og det ble blant annet stasjonert ekstra ambulansefly i Finnmark for å ivareta beredskapen.

- Slik hendelsen utviklet seg vurderes beslutningen om å innføre innleggelsesstopp fra 23. oktober som en riktig beslutning for å få tilstrekkelig kontroll på hendelsen, skriver arbeidsgruppa, som står bak rapporten. 

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra DSB, Helsedirektoratet, Helse Midt, Helse Sørøst og Helse Nord.

Stor innsats

- Hammerfest sykehus iverksatte fortløpende tiltak under pandemien for å begrense smittefaren, og det ble gjort en formidabel innsats av våre medarbeidere. Sykehuset er gammelt og bygget for en tid med andre behov og mindre aktivitet, og derfor krevende når det kommer til situasjoner som den vi hadde høsten 2020. Rapporten peker på viktige læringspunkter, sier klinikkleder Jørgen Nilsen.

Bilde av Jørgen Nilsen.

Klinikkleder Jørgen Nilsen ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Dette er også momenter rapporten peker på. Videre anbefaler arbeidsgruppa at alt beredskapsplanverk gjennomgås og oppdateres, samstemmes og kommuniseres bedre ut til ledere og ansatte, samt at ansvarsforholdet mellom katastrofe- og kriseledelse og pandemiutvalg gjennomgås. Hensikten er å avklare ansvarsforhold, effektivitet og kontinuitet ved langvarige/alvorlige kriser og hendelser. Arbeidsgruppa fastslår videre at det må sikres at ledere og ansatte gjennomgår opplæring i smittevern, og at besluttede smitteverntiltak både kommuniseres til- og etterleves av ansatte.

​​

Målet er at vi skal stå enda bedre rustet ved hendelser og kriser.

Per Angermo, foretaksleder

Bedre rustet

Rapporten vil bli fulgt opp, både i Hammerfest sykehus og i Finnmarkssykehuset HF, og blir behandlet i ledermøtet i løpet av høsten. 

(Teksten fortsetter under bildet)

Per Angermo

Foretaksleder Per Angermo i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Vi er glad for at utbruddet er evaluert og at rapporten nå foreligger. Dette var en spesiell situasjon, både lokalt og nasjonalt, og det er viktig at man tar lærdom av slike erfaringer. Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset har gjort en lang rekke tiltak underveis og i etterkant, både når det gjelder beredskap og rutiner, og vi vil fortsette dette arbeidet. Målet er at vi skal stå enda bedre rustet ved hendelser og kriser i fremtiden, fastslår foretaksleder Per Angermo.


Her kan du lese rapporten:

Rapport - evaluering utbrudd av covid-19 ved Hammerfest sykehus