Seminar om møtet med samiske brukere og hjelpere

"Samers levekår"

SEMINARET UTSETTES TIL MARS 2018. Ønsker du å lære mer om hvordan kultur og historikk preger kommunikasjon og møtet med deg som hjelper? Nå kan du melde deg på seminaret «Samers levekår» som arrangeres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, KoRus og SANKS,  27.-28. november i Oslo.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 25.10.2017
Sist oppdatert 14.11.2017
En gruppe mennesker iført fargerike klær
Illustrasjonsbilde SANKS

​Seminaret vil gi deg en innføring i verdier, holdninger og tenkemåter som er viktige å kjenne til, spesifikt knyttet til kommunikasjon om vonde opplevelser/traumer. Seminaret har fokus på den samiske befolkningen, men har erfaringsmessig stor overføringsverdi for møtet med personer med ikke-vestlig kulturbakgrunn.

Hvordan møte brukere med samisk bakgrunn

Omlag halvparten av alle samer i Norge bor i dag i byer eller tettbebygde strøk. De er stort sett meget godt integrerte, men har likevel et underforbruk av noen offentlige tjenester. Selv oppgir mange samer at de føler seg fremmedgjort i møtet med hjelpeapparatet.
Som ansatte i velferdstjenester trenger vi å vite noe om forskjellene for å unngå gjensidige misforståelser og feiltolkninger, og for å gi god nok bistand/behandling.

Trykk for mer informasjon og påmelding

Se programmet her

En gruppe mennesker iført fargerike sko

Seminaret går over to dager og finner sted i Oslo. I programmet deltar fagfolk fra ulike instanser også SANKS bidrar med flere foredragsholdere:

Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist vil forelese i flere tema som:  Bysame- når ulikhet blir usynlig. Kultursensitivitet i traumebahendling. Når krenkelser går i arv-psykiske følger av fornorskningen.  


Renathe Simonsen, FoU-rådgiver og sosialantropolog vil greie ut om sykdomsforståelse blant samer.


Anna Rita Spein, overlege på UNN med forskerstilling i SANKS, vil ta for seg den samiske rusmiddelavhengige i Oslo.

 

Til seminaret kommer også Davvet Solbakk, som vil snakke om det er å være skeiv same i storby.

En mann i rød og blå jakke på et bibliotek
Foto: Sametinget/Jan Roger Østmo

 

 

Trykk her for programmet.