SANKS åpner kontor i Tromsø

SANKS - Sámi klinihkka åpner kontor i Tromsø. Fra og med i dag (01.03.22) har vi tilbud til barn og unge i Tromsø. Tilbudet fra SANKS er utredning og behandling for barn og unge under 18 år innen psykisk helsevern og rus.

Publisert 01.03.2022

En person som sitter på en sofa

Lill-Tove Veimæl feirer åpningen av Tromsøkontoret med kake.

Kontoret er lokalisert i Storgata 69 og psykolog Lill-Tove Veimæl møter våre pasienter der. Lill-Tove ser frem til å jobbe på Tromsøkontoret til SANKS og hun gleder seg til å komme i gang med jobben.

 Jeg er kjempeglad for å ha fått denne jobben, og det blir veldig spennende å få være med på å bygge opp Tromsøkontoret, sier Veimæl.

Tromsø er en av byene i Norge med flest samiske innbyggere, derfor synes Lill-Tove at det er naturlig at SANKS har et tilbud i Tromsø.

​ Nå får samiske pasienter i Tromsø muligheten til å få et tilbud med både kultur- og språkkompetanse, noe som er kjempeviktig, forteller Lill-Tove Veimæl. 

Nasjonalt team

SANKS – Sámi klinihkka jobber nå med tilsetting av stillinger til Nasjonalt team i Tromsø og vil forhåpentligvis være i gang med tilbudet i løpet av våren/sommeren 2022. Avdelingsleder ved SANKS PHV/TSB Edit Johnsen forteller at SANKS lenge har hatt et ønske om å åpne kontor i Tromsø.

​​ Det har over tid vært et mål for SANKS å utvide tilbudet til også å gjelde for Tromsø, da det er en stor samisk befolkning i området. Det vil foreløpig være 2 stillinger tilknyttet dette kontoret, forteller Edit Johnsen. 

Senere vil det også åpnes mulighet for henvisning av voksne, frem til da er det barn og unge under 18 år som får tilbud. ​

Innvilget av Helse Nord 

Stillingene ble innvilget av Helse Nord for 2 år siden i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonen og SANKS sin bistand til kommisjonen. SANKS har bistått med støttesamtaler til de som har delt personlige historier om fornorskning og urett, kommisjonen har avsluttet sitt arbeid med innsamlingen av muntlige historier.

​​  Stillingene var planlagt videreført til Tromsø etter at arbeidet i sannhets- og forsoningskommisjonen var avsluttet. Prosjektet nærmer seg nå en avslutning og vi ser at vi har kapasitet til å starte opp Tromsø kontoret, sier Johnsen.  ​

H​envisning

Henvisninger av pasienter til SANKS lokasjon i Tromsø skjer via lege, psykolog, barneverntjenesten. Henvisning sendes til mottakskontoret i Karasjok for vurderingen om rett til nødvendig helsehjelp:

SANKS Karasjok
v/ lokasjon Tromsø
Postboks 4
9735 KARASJOK​