SANKS har tatt i bruk Skype i behandling

SANKS/DPS Midt, DPS Øst og DPS Vest tilbyr samtalebehandling over Skype for business. Alle våre pasienter har en mulighet til å spørre sin behandler om å få samtalebehandling på Skype.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 18.04.2018
Sist oppdatert 23.04.2018
En person som ser på en skjerm
Illustrasjonsbilde: Snakk med SANKS på Skype

​Samer bor i hele landet og SANKS ønsker å være tilgjengelig for sine pasienter der hvor folk bor. Kommunikasjonsteknologi er et godt hjelpemiddel som bidrar til økt tilgjengelighet av våre tjenester. Vi har erfart at flere av våre pasienter dessverre har måtte avlyse avtalt time grunnet dårlig vær, mangel på kollektivtransport eller at reisetiden oppleves så belastende at man velger å avlyse. Disse faktorene bidrar til diskontinuitet.

Vi tilbyr nå våre pasienter en mulighet til å sitte hjemme å motta samtalebehandling via lyd /bilde. Pasientene kan si til sin behandler at de ønsker også å få behandling på Skype. For våre behandlere er det å kunne gi tilbud via Skype versus telefon et framskritt. Behandlerne får både syns og hørselsinntrykk.

Vi vet at for noen pasienter så passer dette bedre, pasienten bestemmer selv hvor en ønsker å motta behandling i tillegg er dette et tilbud for våre pasienter som bidrar til økt brukermedvirkning.

Betjener store geografiske områder

En av de terapeutene ved SANKS som har tatt i bruk Skype i pasientbehandlingen er Anne Silviken. Hun jobber som psykologspesialist i Nasjonalt team.

SANKS har arbeidet over tid med å implementere digitale løsninger i pasientbehandlingen. I 2011 hadde SANKS det første prosjektet der man undersøkte pasienters og terapeuters holdninger i forhold til bruk av lyd-bilde/Skype i terapi. Silviken kan fortelle at tilbakemeldingene var positive selv om enkelte uttrykte skepsis til om kvaliteten på samtalene ble gode nok. Mange påpekte Skype som et godt alternativ nettopp fordi man ikke behøver å reise langt for å få behandling. Dette var noe av bakgrunnen for at man startet prosessen med å berede grunnen for å implementere e-helse i SANKS.

SANKS har en noe annerledes hverdag enn andre klinikker i Finnmarkssykehuset fortsetter Silviken. - I kraft av at vi har et nasjonalt ansvar samt at vi server samer på svensk og finsk side av Sápmi.

SANKS har med andre ord store geografiske områder å betjene som har bidratt til at vi har vært nødt til å tenke på bruken av e-helse som en praktisk løsning for alle parter. Ting har tatt tid sier Silviken som likevel er glad for at SANKS nå har kommet i gang med Skype.

Anne Silviken

Positivt verktøy hverdagen

Silviken forteller at Skype har vært et positivt verktøy i hverdagen som behandler. Men det som gleder henne mest er at pasientene selv setter så stor pris på å kunne ta samtalene over Skype.

-Mange pasienter har lang reisevei, og andre igjen bruker flere helsetjenester, så det går mye tid til avtaler her og der. Å kunne ha samtalen hjemme hos seg selv, letter mye på alt det praktiske knyttet til det å komme seg til SANKS. Dette har flere av mine pasienter gitt uttrykk for forteller Silviken.

Bruken av Skype har også en praktisk side for henne selv fortsetter hun. Silviken arbeider i Nasjonalt team som betyr at hun har pasienter fra Midt til Nord-Norge.

- Som terapeut er det givende å reise rundt, men det tar tid og det er kostbart og krevende. Skype bidrar til at tjenestereisene kan begrenses noe og på sikt håper jeg at den kan bli tatt i bruk enda mer.

Positive pasienter

Det er flere forhold ved bruken av Skype som pasientene trekker fram som positivt for dem forteller Silviken. Pasientene synes kvaliteten og kommunikasjonen er ganske lik på Skype som den fysiske er.

-Mange tror at samtalene på Skype blir annerledes enn å møtes fysisk, og selvfølgelig, det er jo annerledes, men mange av pasientene er positivt overrasket over hvor god kvaliteten på samtalene er. 

En viktig forutsetning for at samtalene skal fungere godt over Skype mener Silviken er at man på forhånd har etablert en trygg terapeutisk relasjon. Silviken tror også at man bør være åpen for at det finnes pasienter som foretrekker Skype fremfor fysiske møter.

-Den digitale revolusjonen innen helsevesenet har ikke tatt helt av, men det har den i folks liv, så bruken av digitale kommunikasjonsverktøy er jo blitt ganske vanlig for mange.  

Noen utfordringer også

På spørsmålet om det finnes noen utfordringer ved bruken av Skype trekker Silviken fram det tekniske. - Det hender at lyden ikke fungerer optimalt og da er man nødt til finne praktiske løsninger der og da, for eksempel at jeg ringer pasienten opp på telefon, og beholder bilde på Skype. Andre ganger har Silviken opplevd at pasienter sliter med å koble seg opp, derfor foretrekker hun å teste Skype sammen under den fysiske avtalen, forklarer Silviken.

Silviken registrerer samtidig at yngre aldersgrupper er mer drevne i bruken av digitale verktøy og mener at helsevesenet har en jobb å gjøre med tanke på hvordan pasienter ønsker sitt helsetilbud utformet i fremtiden.

-Helsevesenet henger kraftig etter med hensyn til hvordan pasienter ønsker å kommunisere eller få utformet sitt helsetilbud sier Silviken avslutningsvis.

Hva er Skype

Skype er en kommunikasjonsløsning som bidrar til å koble folk sammen enten via meldinger/chat eller lyd/bilde løsning. I helsevesenet er det strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet. Helse Nord RHF utformet og ferdigstilte regionale retningslinjer for klinisk bruk av Skype for business februar 2017. Her er det strenge sikkerhetskrav som alle SANKS ansatte må forholde seg til.

Behandling gjennom Skype betyr at man kan få behandling der man oppholder seg, enten på arbeid, skolen, hjemme. For å motta behandling via Skype må du ha: egen pc/nettbrett med kamera, eller smarttelefon med litt størrelse på skjerm og egen mailadresse.

Behandleren i SANKS sender en møteinvitasjon /link til pasienten for hver konsultasjon fra behandlerens Outlook kalender – pasienten klikker på linken og laster ned en plugin-modul (gjeldende for pc). Vi anbefaler at pasient og behandler har en liten praktisk test/ øvelse før en reell terapeutisk samtale settes opp. I tillegg skal våre behandlere ha en samtale ifht bevissthet fra pasientens side for hva en bør være oppmerksom på når en kopler opp en Skype samtale. Passe på innsyn til skjem og ikke la andre overhøre samtalen, sitt på et sted du er skjermet.

 Snakk med SANKS på Skype