Fagseminar, 21.09.2016-22.09.2016

Tverrfaglig konferanse om CFS/ME

Regionalt fagnettverk for CFS/ME og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  inviterer til to konferansedager i Tromsø.

Publisert 14.06.2016
Sist oppdatert 27.02.2017