Viktig informasjon om overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

Fra 01.06.2018 vil Helse Nord begynne å sende ut elektroniske laboratoriesvar[1] med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn.

Publisert 28.05.2018

Direktoratet for e-helse har besluttet at elektroniske laboratoriesvar skal sendes ved hjelp av NLK. Kodeverket skal sikre at alle laboratorier bruker samme standardiserte definisjon av sine analyser Bruk av NLK vil bidra til bedre sikkerhet og kvalitet på elektronisk svarutsendelse, og en mer helhetlig presentasjon av laboratoriesvar i journalsystemene på legekontorene.

Les brevet fra Helse Nord her

Mer informasjon om Norsk Laboratoriekodeverk:
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/laboratoriekodeverket

Her finnes også nedlastbare versjoner av NLK-kodeverket.

[1] Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin.