Rett til tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Samisktalende pasienter i det samiske forvaltningsområdet har en lovfestet rett til å benytte sitt eget språk i møte med spesialisthelsetjenesten. Derfor har vårt helsepersonell ofte bruk for tolk ved behandling av samiske pasienter.

Vi har samisk tolk tilstede på dagtid ved Hammerfest sykehus, og tilgang til tolk enten via oppmøte, video eller telefon mellom kl 08 - 22 ved våre klinikker.

Les mer om den samiske tolketjenesten​Sist oppdatert 18.04.2023