Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

g_cb3809dd_86ad_4d6d_b85d_12380c74c349


Sist oppdatert 28.04.2022