Fagdag - forstå den samiske pasienten bedre

Hvordan former kultur og historie våre møter med den samiske pasienten? Velkommen til digital fagdag i regi av lærings- og mestringssentrene ved Finnmarkssykehuset.

18.
september
2024
  1. 18. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 18. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Hvor

Fagdagen arrangeres digitalt på Teams.

Påmelding

Frist for påmelding: 04. sep. 2024
Folk rundt bålet
Illustrasjonsbilde, foto: Per Heimly

Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord bytter på å arrangere fagdagene. I år går turen til Finnmarkssykehuset og Sámi klinihkka. Målet med fagdagen er å tilby faglig løft om samisk kultur og historie, og gi økt innsikt for å forstå den samiske pasienten bedre.

Fagdagen arrangeres 18.september 2024, og du kan følge fagdagen digitalt via Teams.

Påmelding

For andre interesserte

For ansatte i Helse Nord

Påmeldingsfrist 4.september 2024.

Program

09:00 – 09:15

Velkommen

09:15 – 09:35

Historien om fornorskningspolitikken

09:35 – 10:00

Sannhet- og forsoningskommisjonens følgearbeid v/SANKS

10:00 – 10:15

Pause

10:15 – 10:55

Kultursensitivitet: Hvordan kommuniserer samer om helse?

10:55 – 11:25

Kulturinnslag: Joik og historiefortelling

11:25 – 12:00

Lunsj

12:00 – 13:00

Sofaprat:
Samisk rådgiver ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Samisk kompetansegruppe UNN og Erfaringskonsulent ved Sámi Klinihkka, SANKS

13:00 – 13:15

Pause

13:15 – 13:45

Samisk Tolketjeneste: Muligheter og utfordringer med digitale løsninger

13:45 – 14:15

Samisk rådgiver Helse Nord v/Tone Kristin kjær:
Hvordan kan helsepersonell bruke kunnskapen om samisk språk og kultur til å styrke relasjonen til den samiske pasienten?

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:00

Helse Nords fagråd for Pasient- og pårørendeopplæring v/Kari Bøckmann: Veien videre

15:15 – 15:30

Avslutning

Kontakt