Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

g_132bf2bf_dcfe_4cc4_820d_7f1bf64fbe20

Kontrollkommisjon for psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen skal bidra til å sikre at pasienter ikke utsettes for uriktig, vilkårlig eller uforholdsmessig tvangsbruk. Er du pasient ved psykiatrisk avdeling i Finnmarkssykehuset har du rett til å klage på den behandlingen du får

Les mer her


Sist oppdatert 07.09.2023