Rettigheter

  • Rett til valg av behandlingssted

    Skal du til undersøkelse eller behandling ved et sykehus? Du kan selv velge behandlingssted. Før du tar en beslutning er det viktig at du har god informasjon om hvilke alternativer du har. Bruk informasjonstjenesten velg behandlingssted og våre pasientrådgivere som støtte i valget.

  • Samvalg

    Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

  • Pasientjournal

    Du kan lese utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på nett. En pasientjournal inneholder dokumentasjon om utredningen og behandlingen du har fått, og du har rett til å se hva som står i den. Du har også rett til å vite hvem som har sett...

Sist oppdatert 27.09.2023