Kontakt oss

Du kan kontakte våre sykehus og klinikker via telefon, e-dialog, vanlig post og ved oppmøte.  For øyeblikkelig hjelp ring 113.

​Sentralbord: ​ 78 96 70 00

Gjelder alle henvendelser til våre avdelinger. Følg talemenyen.​

Andre nummer: 

  • Legevakt:  116 117
  • Pasientreiser: 05515

For endring, avbestilling eller spørsmål rundt din time​ ring 78 96 70 00 og gjør så følgende: 

  • For Hammerfest eller Kirkenes sykehus: Velg først rett behandlingssted, velg så tastevalg 2. 
  • For Klinikk Alta eller Sámi klinihkka: Velg først rett behandlingssted, velg så avdelingen du har time hos. 

Du kan også logge deg på «helsenorge.no» og se alle timene sine ved sykehuset her.  Du vil kunne bekrefte og sende meldinger med spørsmål rundt timen. Vanlig svartid er 1-2 arbeidsdager. 

Du logger deg inn på https://helsenorge.no/ og finner din time under "timeavtaler". ​

Postmottak

Finnmarkssykehuset HF
Kransvikveien 35
9601 Hammerfest

postmottak@finnmarkssykehuset.no
(Send aldri personopplysninger i e-post)

eDialog
(for sikker kommunikasjon med Finnmarkssykehuset - sensitive opplysninger)

Postadresser og faktura

Finnmarkssykehuset
Klinikk Alta, Psykisk helsevern og avhengighet​
Postboks 1143
9505 Alta

(VPP Alta, BUP Alta, Døgnenhet Alta)

Finnmarkssykehuset
Klinkk Alta, Somatisk avdeling
Postboks 1143
9505 Alta

Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus
Kransvikveien 35
9601 Hammerfest

 

Postadresse
Finnmarkssykehuset HF
Postboks 255
9735 Karasjok

Spesialistlegesenteret, VPP og døgnenheten
Ávjovárgeaidnu 182, 9730 Karasjok

Finnmarkssykehuset SANKS
Stuorraluohkka 34, 9730 Karasjok

(Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Tverrfaglig spesialisert behandling i rus- og avhengighet (TSB), SANKS Familieavdeling)

Finnmarkssykehuset HF
PB 410
9915 Kirkenes

Finnmarkssykehuset
Maskevarreveien 1
9845 Tana

(VPP Tana, Døgnenheten Tana)

Finnmarkssykehuset HF
Fakturamottak
Postboks 3231
7439 Trondheim

invoice.3231@kollektor.no

Pasienter: kontakt behandlingsstedet
Leverandører: kontakt regnskap@finnmarkssykehuset.no
eller se mer informasjon hos Helse Nord:

For leverandører

 

 

Les mer om eDialog

For sikker kommunikasjon med Finnmarkssykehuset

Sikker kommunikasjon via eDialog
Illustrasjonsfoto mobiltelefon
Sist oppdatert 10.07.2024