Styremøte

Styremøte

Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.

Passert
29.
mai
2024
  1. 29. mai 2024, 12:15 - 14:45

Tid og sted

Når

  1. 29. mai 2024, 12:15 - 14:45

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Scandic Hammerfest
Sørøygata 15
9600 Hammerfest

Innkalling og sakspapirer legges ut her når de er klare. Møtet strømmes. 

Strømming

Her finner du tidskoder for sakene som ble behandlet på styremøtet. På denne måten sparer du tid dersom det er enkeltsaker du ønsker å se. Opptaket fra styremøtet vil være offentlig tilgjengelig til onsdag 5. juni.

00:11:40 Velkommen

00:14:44 Sak 43/2024 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

00:30.23 Sak 44/2024 Virksomhetsrapport 3/2024

00:33:55 Sak 45/2024 Virksomhetsrapport 4/2024

01:56:40 Sak 46/2024 Tertialrapport 1/2024 – Styringskrav og rammer 2024

02:11:47 Sak 47/2024 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial

02:18:14 Sak 48/2024 Strømming av styremøter i Finnmarkssykehuset HF

02:26:24 Sak 49/2024 Referatsaker

02:30:40Sak 50/2024 Eventuelt