Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes

Inneliggende pasienter ved Kirkenes sykehus får tilbud om tjenester fra fysioterapeut, ergoterapeut og ernæringsveiledning.

Behandling gis til pasienter på medisinsk avdeling, kirurgi/ortopedi og føde/gynekologi, akuttmedisin og rehabilitering.

Fysio- og ergoterapeutene har lokaler i plan 3, mens klinisk ernæringsfysiolog holder til i poliklinikken i plan 2 (hovedetasje). Vi har behandlingsrom tilpasset det meste av trening, både tredemølle og oppheng, mulighet for kognitiv testing, samt et treningskjøkken.

Terapeutenes oppgaver er undersøkelse og behandling av pasienter, vurdering av behov for hjelpemidler- og tilpassing av dem, bidra med informasjon og veiledning til pasienter og pårørende, undervisning av studenter og annet helsepersonell, samt forskjellig fagutviklingsarbeid.

Enheten har et nært tverrfaglig samarbeid med leger, pleiere og annet personale på sykehuset. Terapeutene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret

V tilbyr i i hovedsak behandlingstilbud til følgende målgrupper:

 • Hjerneslag og andre nevrologiske lidelser
 • Traumatisk hodeskade
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungesykdom
 • Demens
 • Kreft
 • Lymfødem
 • Alvorlig syke og døende
 • Nyfødte og mødre
 • Ortopediske og kirurgiske pasienter
 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Intensivpasienter

Ergoterapeuten utfører:

 • Kartlegging og trening av kognitive funksjoner
 • Utforming og tilpasning av enklere ortoser (skinner) og håndtreningsprogram, både for inneliggende og polikliniske pasienter.
 • Kartlegging og trening av aktiviteter i dagliglivet.
 • Kartlegging og ergonomisk tilrettelegging av hjemmeforhold.
 • Bestilling, tilpasning og opptrening i bruk av hjelpemidler.

Fysioterapeuten utfører:

 • Undersøkelse og behandling av pasienter med hjerneslag, hodeskade, Parkinsons sykdom, MS og andre nevrologiske lidelser.
 • Undersøkelse og behandling etter kne- og hofteproteseoperasjon.
 • Informasjon og opptrening til pasienter med hjerteinfarkt/hjerteopererte.
 • Lungefysioterapi.
 • Barselinformasjon.
 • Behandling av nyfødte med blant annet klumpfot, torticollis og plexus brachialisskade.
 • Kreftrelatert veiledning, smertebehandling og lymfødembehandling.
 • Mobilisering og opptrening av pasienter på intensivenheten.
 • Palliativ behandling.

Klinisk ernæringsfysiolog utfører:

 • Undersøkelse, diagnosesetting og veiledning om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker blant annet kroppens omsetning og behov for næringsstoffer. 
 • Kartlegging og vurdering av behovet til pasienten ut ifra deres sykehistorie, høyde, vekt og blodprøver.
 • Anbefaling om behandling, som f.eks. justering av kostholdet, oppstart av spesialkost, næringsdrikke eller intravenøs ernæring.
 • Behandling av pasienter med sykdommer eller tilstander som er relatert til kosthold og ernæring.
 • Utarbeiding av ernæringsplaner og sondeplaner.
 • Gir opplæring til pasienter og deres pårørende. 

Håndskadepoliklinikk

Vi tilbyr tverrfaglig undersøkelse ved håndproblemer av ulik karakter. Målgruppen for tilbudet er i hovedsak pasienter som er henvist til kirurgisk eller medisinsk poliklinikk, med skader eller plager i hånden.
Tilbudet innebærer undersøkelse og behandling av ergoterapeut i tillegg til formidling av informasjon. Hovedmålet er å gjøre pasienten bedre rustet til å drive egentrening og forebygge komplikasjoner, gjennom spesialisert oppfølging.

Lymfødempoliklinikk

Vi tilbyr undersøkelse og behandling av lymfødem, samt behandling av andre former for ødem. Målsetning er at pasienten skal kunne mestre å leve med sitt lymfødem så selvstendig som mulig. Bedre mestringsevne og øke eller vedlikeholde aktivitetsnivå, samt gi pasienten god informasjon og innsikt i egne plager. Fokus for oppfølging ved Klinikk Kirkenes er utredning, informasjon, samarbeid med aktuell kommune og intensivbehandling gjennom KFLs (komplett fysikalsk lymfødembehandling) prinsipper. Intensivbehandlingens hensikt er å redusere hevelsens volum, redusere smerter, stimulere til egenbehandling og kontroll av lymfødemet.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus Fysioterapi og ergoterapi
PB 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fysioterapi og ergoterapi holder til i 3. etasje i fløy C3 sør. Klinisk ernæringsfysiolog holder til i poliklinikken i 2. etasje.

En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

 • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
 • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
 • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag