Inntaksteam rehabilitering og habilitering

Alle henvisninger til Habiliteringstjenesten for voksne, Ambulant rehabiliteringsteam og døgnenheten blir behandlet i felles inntaksteam.

Henvisninger må være underskrevet av lege, f.eks. din fastlege eller en lege på sykehus. Inntaksteamet er sammensatt av lege, enhetsledere, psykolog og kontorfaglig ansvarlig. Vi behandler vanligvis henvisninger hver tirsdag.

Ut i fra situasjonen og ønsker og behov som beskrives i henvisningen, vil inntaksteamet gjøre en faglig og ressursmessig vurdering, og tilby de tjenester som virker mest hensiktsmessig for deg. Dersom grunnlaget det søkes på er uklart eller mangelfullt beskrevet, må vi innhente mer opplysninger for å kunne vurdere søknaden.

Henvisninger sendes elektronisk eller til enhetene sin postadresse. 

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehusInntaksteam, Avdeling for ReHabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten