Føde/gyn, Kirkenes

Enheten er en kombinert føde/ barsel – og gynekologisk enhet med to fødestuer.

Personalet består av jordmødre og barnepleiere, som jobber på tvers av alle gruppene. Vi har 4 gynekologer tilknyttet avdelingen. Vi har fem senger i avdelingen, fordelt mellom barselplasser og gynekologiske plasser. Her har vi også gravide inneliggende til observasjon, samt polikliniske svangerskapskonsultasjoner for kvinner som trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Vi tar imot fødsler fra svangerskapsuke 35. Før det blir du sendt til Hammerfest eller Tromsø, dersom fødselen er planlagt hit. Dette fordi vi ikke har barneavdeling på Kirkenes sykehus.

Begge fødestuene har badekar, som er mulig å benytte under rie-arbeidet, fram til fødsel.

Under fødsel finnes det tilgang til alternativ og medikamentell smertelindring:

Massasje, varmt bad/dusj, varmepakninger, akupunktur (dette gis av de som har utdanning for det) Vi har også steriltvanns-papler, lystgass og epiduralbedøvelse.
Det utføres både planlagte og akutte keisersnitt om det er nødvendig.

Barselavdelingen drives etter Mor-barn vennlige prinsipper. Det betyr at vi gir individuell tilpasset hjelp og veiledning til deg og ditt nyfødte barn, også med tanke på amming. Det er viktig at mor og barn er mest mulig sammen, og at mor får lære å kjenne sitt barn i fred og ro. Vi tilstreber også at pappa/medmor skal lære det nye familiemedlemmet å kjenne. Fødekvinner får derfor ha med seg en ledsager innlagt i avdelingen under hele oppholdet, mot fastsatt pris for kost og losji.

Vi har barnelegeambulering fra Hammerfest hver måned. Jordmor undersøker og observer barnet etter fødsel. Alle barn får en sjekk før utreise, enten av barnelege eller våre gynekologer.

De fleste mødre reiser hjem etter 2-3 døgn ved en normal fødsel. Vi anbefaler nybakte mødre å bruke tid på seg og barnet her hos oss, med de tilbud vi har for en god start på foreldreskapet.

Det tas blodprøve av alle barn tidligst 48 timer etter fødsel, det som heter PKU (sjekk på stoffskiftesykdommen: fenylketonuri, samt medfødt mangel på skjoldbrukskjertelhormon, mm). Vi ønsker at det blir tatt før utreise, men det er mulig å komme tilbake til avdelingen når barnet er over 48 timer gammelt.

For de som ikke er norskspråklige, bruker vi tolketjeneste, for å sikre riktig informasjon og videre oppfølging.

Besøk

Føde/barsel: Åpent for partner og søsken av den nyfødte. Ingen eksakt visittid for disse. Øvrige besøkende er ikke tillatt. 

Dersom barselkvinnen ønsker besøk utenom det som er tillatt, må dette skje nede i resepsjonsområdet.

Dagens barselkvinner har kort liggetid. På denne tiden skal de prioritere å bli kjent sin nyfødte, få opplæring og informasjon, samt hvile det de kan.

Så, vennligst respekter våre besøksrutiner. Husk at mor og barn snart er hjemme.

Gynekologiske pasienter: Ingen restriksjoner.

​I Finnmarkssykehuset har vi fødestue i Alta og fødeavdeling i Hammerfest og i Kirkenes.

Hvor du bor er ikke nødvendigvis det eneste som avgjør hvor du skal føde. Som en del av Helse Nord vurderer Finnmarkssykehuset gravide kvinner etter gitte seleksjonskriterier for å sikre en trygg fødsel, og henviser til riktig fødested ut fra dette. 

Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Les mer om seleksjonskriteriene her

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus Føde/gyn
PB 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

Oppmøtested

Føde/gyn finner du i andre etasje når du kommer inn hovedinngangen. 

En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle.​

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord