Dialyseenheten, Vadsø

Til dialyseenheten kommer pasienter med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling. I Vadsø tilbys dialyse tre ganger i uken, mandag, onsdag og fredag.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen på Vadsø helsesenter. 

Vadsø helsesenter

Vidjeveien 4

9800 Vadsø

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten