BUP Kirkenes

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Kirkenes gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til barn og ungdom 0 – 18 år med psykiske problem, etter henvisning fra fastlege eller leder for barneverntjenesten.

Hva gjør vi?

Alle henvisninger blir vurdert av et inntaksteam. Henvisningene blir vurdert etter pasientrettighetsloven i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

I tillegg til oppgavene med vurdering, utredning og behandling har vi faste samarbeidsmøter med alle kommunene og har også reiser ut til kommunene i forhold til pasientarbeid når det er nødvendig. Vi gir veiledning, konsultasjon og undervisning til fagarbeidere i kommunene. Teamarbeid danner grunnlaget for utredning og behandlingen. Vårt opptaksområde er kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

Vi har under planlegging et team for sped og småbarn.

Tiltak som BUP benytter

 • Ambulant team for barn 0– 14 år benyttes der det er behov for behandling hjemme eller i tilknytning til skole. Opptaksområde for teamet er Øst- Finnmark. Teamet er lokalisert i Tana.
 • Prosjekt: Ambulant Tverrfaglig Ungdomsteam (ATU) for ungdom fra 15 til 30 år. Et samhandlingsprosjekt mellom DPS Øst-Finnmark og kommunene Sør-Varanger, Tana og Vardø. ATU arbeider med ungdom med rus og alvorlig psykiatrisk sykdom som har behov for koordinerte tjenester. Et prosjekt som har som mål og utvikle modeller for samhandling mellom bruker, kommune og spesialisthelsetjenesten. 
  Pasientene overføres fra BUP eller VPP når slik tjeneste vurderes hensiktsmessig. ATU er lokalisert i Kirkenes sykehus.

Personalet ved BUP

Behandlere/terapeuter er fra flg faggrupper: Psykolog/psykologspesialist, klinisk pedagog, spesialpedagog, barnepsykiater, barnevernpedagog, sosionom/klinisk sosionom.

Henvisning gjøres fortsatt på egne skjemaer for BUP – henvisning eller på brevark med informasjon tilsvarende det som er etterspurt på BUP – skjemaet.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus BUP Kirkenes
PB 410

Slik finner du fram

Oppmøtested

BUP og VPP ligger i Wiullsgate 2 i Kirkenes sentrum.

BUP og VPP, Kirkenes

Wiullsgate 2

9900 Kirkenes

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten