D-FACT Øst-Finnmark

D-FACT Øst-Finnmark er etablert i samarbeid mellom Kirkenes sykehus, Berlevåg kommune, Båtsfjord kommune, Tana kommune, Nesseby kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune og Sør-Varanger kommune.

Vi samarbeider med NAV. Det er et fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingsteam som skal gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig ruslidelse, som ikke klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende tjenester.

Oppfølging og behandling foregår i hovedsak i personens hjem og nærmiljø. Teamet skal gi sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige tjenester, der kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrfaglig team. Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. dag eller sjeldnere.

I vårt team har vi følgende profesjoner:

Psykiater, psykolog, sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, russpesialist, erfaringskonsulent og sosionom.

Personer over 18 år med kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsproblemer på flere livsområder. Personen har prøvd ut og er ikke i stand til å oppsøke eller nyttiggjøre seg eksisterende tilbud om oppfølging og behandling.

Målgruppen for D-FACT teamene retter seg mot personer som har en kjent diagnose eller der det kan være behov for ytterligere kartlegging og utredning med utgangspunkt i følgende kriterier:

 • Har behov for oppsøkende behandling
 • Kan nyttiggjøre seg av teamtilnærming
 • Problemer med relasjoner og tilknytning
 • Langvarige og ustabile pasientforløp
 • Alvorlig sinnslidelse som for eksempel:
  • Psykoselidelse
  • Personlighetsforstyrrelser
  • Bipolar lidelse 
 • Andre alvorlige psykiske lidelser
 • Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer

Oppfølging fra D-FACT kan bestå av:

 • Recovery-orientert tilnærming: Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.
 • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
 • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • Medikamentadministrering og oppfølging av somatisk helse
 • Forebygging av tilbakefall og innleggelser
 • Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål
 • Nært samarbeid med andre instanser for en helhetlig tjeneste
 • Hjelp og støtte til pårørende
 • Behandling og oppfølging foregår der personen bor og har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø.
 • Utredning kan være aktuelt i enkelttilfeller
 • Digital oppfølging med behandlere må påberegnes
 • Oppfølging skjer i hovedsak i kontortid: mandag – fredag 8.00 – 15.30. 

Henvisninger skal kun skje etter samtykke fra pasienten. Ved å samtykke til oppfølging fra D-FACT Øst-Finnmark samtykker pasienten også til informasjonsdeling mellom partene i teamet. Det er henvisers ansvar å sørge for at pasienten er tilstrekkelig informert om FACT, og sørge for at samtykke foreligger.

D-FACT Øst-Finnmark vil kunne be om overføringsmøte med henviser og pasient før eventuelt inntak. Følgende instanser kan henvise til oss: 

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fastlege
 • Kommunepsykolog

Hvis du er usikker så kan du drøfte saker anonymisert med teamet. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden. 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

VPP Tana

Maskevarreveien 19

9845 Tana