Døgnenheten Tana

Døgnenheten i Tana er en allmennpsykiatrisk 7 dagers sengepost for voksne på spesialisthelsetjenestenivå. Døgnenheten har totalt 10 sengeplasser, med mulighet for behandling/rehabilitering av dagliglivets funksjoner i treningsleilighet som et ledd i prosessen mot utskrivelse til kommunen/primærhelsetjenesten.

Hva gjør vi

Vårt geografiske opptaksområde er følgende 7 kommuner i Øst Finnmark: Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger. Vi har et tett samarbeid med de andre enhetene i DPS-et (VPP Kirkenes, VPP Tana og BUP Kirkenes), samt et tett samarbeid med UNN Allmennpsykiatrisk avdeling i Tromsø som har det akuttpsykiatriske ansvaret på sykehusnivå i Finnmark og Troms.

Døgnenheten er godkjent for frivillig behandling etter Lov om Psykisk helsevern, men tar imot pasienter med tvangsvedtak om "Tvunget psykisk helsevern uten Døgnopphold" der Allmennpsykiatrisk avd Tromsø er vedtaksansvarlige.

Døgnenheten jobber ut fra miljøterapeutisk tenking med fokus på fysisk aktivitet og dagliglivets funksjoner. Vi jobber etter individuelle behandlingsplaner, samt til stor del ut fra kognitive metoder både i individualterapi og gruppebehandling. Personalet har kompetanse bl a i fht kognitiv terapi, familie og nettverksterapi, ruskompetanse, geriatri, spiseforstyrrelser m.m.

Behandling vi utfører er eksempelvis:

  • Stabilisering/forebygging av forverring/vedlikeholdsbehandling av depresjonslidelser, angstlidelser, bipolare lidelser, tvangslidelser, psykoselidelser, kronisk schizofreni.
  • Behandling av dobbeltdiagnoser, rusbehandling, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
  • Kriseinnleggelser, ø-hjelpsinnleggelser som kan taes på DPS nivå. Alvorlig/akutt suicidale med behov for kontinuerlig observasjon behandles ved Allmenpsyk avd Tromsø.
  • Medisinvurderinger: innleggelse og observasjon i forbindelse med oppstart og endringer i psykofarmakabehandling.
  • Diagnostiske vurderinger og utredninger.
  • Utredninger av blant annet funksjonsnivå. 

Forvern og ettervern

Døgnenheten har oppgaver i fht forvern og ettervern etter utskrivelse i samarbeid med kommunene. Vi deltar i ansvarsgrupper, og er delaktige i arbeidet med individuell plan.

Vi tar imot henvisninger fra kommunene (fortrinnsvis lege, men også fra spl nivå), fra UNN Allmenpsykiatrisk avdeling (i behandlingskjeden mot kommunene), fra andre enheter i DPS-et (VPP når poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig), fra fengselet og fra andre DPS-er.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Døgnenheten Tana
Helsestien 34
9845 Tana

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen

Tana helsesenter

Helsestien 34

9845 Tana

Holdeplass Tana bru bussterminal ligger i Tana bru sentrum, 650 meter fra helsesenteret.​

Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Helsesenteret ligger 600 meter fra Tana Bru, der det finnes kiosk og butikk.

​Det finnes kantine på Tana helsesenter med åpningstid 10:30 – 13:00 på alle hverdager.