VPP Kirkenes

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Kirkenes gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege eller fra lege på sykehus og gir psykiatrisk tilsyn til inneliggende pasienter ved Kirkenes sykehus etter henvisning fra avdelinger ved sykehuset.

Hva gjør vi?

Våre behandlere er psykiatere, leger, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer/sosionomer og psykologer. Disse tilbyr i hovedsak individual terapi. Poliklinikken driver også grupper for behandling av aggresjon/sinne og spiseproblematikk. Sistnevnte gruppe i samarbeid med ernæringsfysiologen ved Kirkenes sykehus. Vi har tilbud om kroppsterapi etter rosenmetoden. 

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteamet. Det gjøres en vurdering etter pasientrettighetsloven, både i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Opptaksområde for poliklinikken er kommunene Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

Vi har samisktalende terapeut og merkantilt personell.

Ekstern veiledning / undervisning

Vi gir veiledning til samarbeidspartnere, samt undervisning i forhold til relevante tema om psykiatriske problemstillinger.

Henvisning kan sendes elektronisk eller på papir.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Finnmarkssykehuset
VPP Kirkenes
PB 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

Oppmøtested

BUP og VPP holder til i Wiullsgate 2 i Kirkenes sentrum.

BUP og VPP, Kirkenes

Wiullsgate 2

9900 Kirkenes

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten