VPP Tana

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tana gir tilbud om vurdering, utredning og behandling. Våre behandlere er psykiater, ass.lege, psykiatrisk sykepleier, sosionom og psykologspesialist/psykolog.

Hva gjør vi:

Poliklinikken tilbyr hjelp til pasienter over 18 år. Poliklinikken har ansvar for tilbud til voksne i følgende kommuner i Øst Finnmark: Tana, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Vadsø. (VPP Kirkenes og VPP Tana har delt ansvar for Vadsø).

VPP er et tilbud til voksne som trenger hjelp for psykiske plager, slik som:

 • Traumer, angst, depresjon og tvangslidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Psykoseproblemer
 • Rusproblemer og andre former for avhengighetsproblematikk

Poliklinikken gir også veiledning til samarbeidspartnere på forespørsel, samt undervisning i tema om  psykiatriske problemstillinger.

Poliklinikken  har samisktalende terapeuter

Henvisning skjer via lege og sendes elektronisk eller på papir. Henvisninger blir vurdert i inntaksmøtet. Det gjøres en vurdering etter pasientrettighetsloven, både i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Finnmarkssykehuset
VPP Tana
Helsestien 34
9845 Tana

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen

VPP Tana

Maskevarreveien 19

9845 Tana

Holdeplass Tana bru bussterminal ligger i Tana bru sentrum, 650 meter fra helsesenteret.​

Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten