Rusteam, Alta

Rusteamet ved VPP Alta holder til på Klinikk Alta.

Rusteamet er en del av VPP Alta, og skal primært ha fokus på rusproblematikken, samt psykiske lidelser som ofte er følgeproblematikk ved alvorlige ruslidelser.

Rusteamets målgruppe er ungdom fra 18 år, ingen øvrig aldersgrense.

Rusteamet har egen vakttelefon for rask responstid ved kriser, telefon nr. 959 98 723 betjent fra 09 – 15.

Ungdom i krise kan henvende seg direkte til rusteamet, henvisning innhentes da senere hos fastlege. Rusteamet jobber også forebyggende ut mot skoler og lokalsamfunn

Henvisning sendes elektronisk eller på papir

Vi gir veiledning til samarbeidspartnere på forhånd, samt undervisning i relevante tema og problemstillinger.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset VPP Alta Postboks 1143 9504 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte ved ventearealet i vestibylen når du kommer inn hovedinngangen.  

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​SANKS ligger rundt 1 km fra Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.