Døgnenhet for avhengighetsbehandling, Alta

Døgnenheten for avhengighetsbehandling er et tilbud for voksne med avhengighetsvansker rundt rusmidler som alkohol, narkotika, b-preparater og lignende, spilleavhengighet eller andre typer avhengighet

TSB tilbyr utredning og behandling for de som styres av sin avhengighet eller sliter med avhengighetsvansker. Det kan være spillavhengighet, rusmidler eller andre typer avhengighet. 

Hvordan få hjelp?

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent/sosialkonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner.

Hvordan foregår behandling hos oss

Når vi på TSB har mottatt henvisningen så vurderer arbeidsgruppen den konkrete henvisningen i et inntaksteam. Her vurderes henvisningen som da tildeles til riktig terapeut som setter opp avtale med vedrørende. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner. I et normalt pasientforløp skal det utføres kartlegging/utredning, behandling og oppfølging. 
Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via digitale hjelpemidler.

Henvisning 

Henvisninger til TSB sendes:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Alta
Postboks 1294
9505 Alta

vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no


Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til TSB gjennom NHN Adresseregister:

Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset Døgnenheten avhengighetsbehandling Alta Postboks 1134 9504 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

3.etasje ved Klinikk Alta. Følg oppmerket linje på klinikken. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.