Vurderingsteam rus

Vurderingsteamet rus i Finnmarkssykehuset vurderer henvisninger for rusmiddel- og spilleavhengige som trenger utredning / behandling i spesialisthelsetjenesten. Teamet vurderer også henvisninger til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Henvisningen må komme fra for eksempel; fastlege/allmennlege, rus-, psykiatri-, og sosialtjenesten/NAV, barneverntjenesten, leger i fengsel eller spesialisthelsetjenesten.

Henvisningen vurderes innen 10 arbeidsdager, og dersom det er nødvendig kontaktes søker eller henviser for å få flere opplysninger.

Vurdert henvisning vil gi et av følgende utfall:

  • Søker får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten med en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.
  • Søker har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg anbefaler teamet egnet behandlingstilbud (institusjon/sted) og behandlingsnivå som poliklinisk utredning/behandling, dagbehandling, avrusning/avgiftning, døgnbehandling korttid inntil 6 måneder, døgnbehandling langtid inntil 12 måneder. Dersom pasienten ikke ønsker det anbefalte behandlingstilbudet, må søker eller henviser ta kontakt med vurderingsteamet.

Innen 10 arbeidsdager skal søker bli varslet om utfallet av vurderingen. Henviser skal få samme informasjon som søker. Det skal sis informasjon om frist for når helsehjelpen senest skal starte, om fristen gjelder oppstart utredning eller oppstart behandling og tidspunkt for første oppmøte.

Vurderingsteamet er sammensatt med psykolog, overlege, sosionom og psykiatrisk sykepleier. Teamet består av fagfolk som jobber i Klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset. Temaet har god kjennskap til de ulike rustilbud som finnes.  

Kontakt

M

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Vurderingsteamet Rus
Postboks 1143
9504 Alta

Slik finner du fram

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten